Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Praktyki w Urzędzie Miejskim 

wydruk do pliku pdf

ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK

 1. Wniosek o praktykę wraz z programem praktyki składany jest w sekretariacie Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (KD) Urzędu Miejskiego w Gliwicach (UM) - pokój 354 lub w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów (BOI) – na parterze UM.
 2. Wniosek można otrzymać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (pokój 354) lub pobrać ze strony http://bip.gliwice.eu/pub/boi/KD_4_6.pdf
 3. Praktyki rozpoczynają się 1 i 15 każdego miesiąca (jeżeli w tych dniach przypada dzień wolny, to w dniu następnym).
 4. Minimalny okres praktyki, zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice, wynosi 20 dni roboczych.
 5. Warunkiem odbycia praktyki w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest podpisanie przez uczelnię/szkołę umowy o organizację praktyki i zwrot umowy do Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem praktyki.
 6. W przypadku nie zwrócenia do Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac  umowy w podanym wyżej terminie kandydat na praktykanta zostanie wykreślony z listy praktykantów.
 7. W pierwszym dniu praktyki praktykant zgłasza się o godz. 800 w Wydziale  Kadr, Szkoleń i Płac (pokój 354), a następnie uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach.
 8. Każdego dnia do godz. 800 praktykant podpisuje listę obecności w Wydziale  Kadr, Szkoleń i Płac.
 9. Praktykant jest zobowiązany odnotować fakt wyjścia z Urzędu Miejskiego  w godzinach praktyki w „Księdze wyjść praktykantów”.
 10. Praktykant powinien przychodzić na praktykę w stroju odpowiednim do pracy w administracji publicznej.
 11. Po zakończeniu praktyki, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zaangażowanie praktykanta w wykonywanie poleceń, sumienność w realizacji zadań, samodzielność wykonywania powierzonych zadań oraz zdyscyplinowanie,  opiekun proponuje ocenę – wg skali: 1 - niezadowalająca, 2 - zadawalająca, 3 - dostateczna, 4 - dobra, 5 - bardzo dobra.
 12. Ostateczną ocenę praktykantowi wystawia naczelnik wydziału, w którym  przebiegała praktyka.
 13. Po zakończeniu praktyki praktykant otrzymuje, wystawione przez Wydział KD, zaświadczenie odbycia praktyki wraz z oceną.

 

KONTAKT w sprawach  praktyki: Wydział Kadr, Szkoleń i Płac, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
tel. (032) 239 11 52
adres e-mail: kd@um.gliwice.pl

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Foszcz

 

Informacje dodatkowe
• dane osobowe zawarte we wniosku o praktykę będą przetwarzane na potrzeby przygotowania praktyki. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o praktykę w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


PLAN PRAKTYK W URZĘDZIE MIEJSKIM W GLIWICACH W 2018 ROKU

 

PRAKTYKI DOSTĘPNE W WYDZIAŁACH URZĘDU MIEJSKIEGO W ROKU 2018:


  liczba odsłon strony: 1 634 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP