Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Organizacje pozarządowe 

wydruk do pliku pdf


W Gliwicach działa ok. 500 zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Podejmują one działania w zakresie:

 • pomocy społecznej,
 • kultury i sztuki,
 • edukacji i wychowania,
 • rozwoju nauki, zainteresowań i hobby,
 • promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz niepełnosprawnych,
 • sportu i rekreacji oraz w wielu innych obszarach. Wszechstronnego wsparcia wszystkim organizacjom i mieszkańcom miasta zainteresowanym działalnością społeczną bezpłatnie udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 1 (e-mail: gcop@gcop.gliwice.pl, tel. 32/232-04-77). W ramach struktur GCOP działają filie tematyczne:
1. Strefa Aktywności Społecznej – podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców, w tym:
 • prowadzi Gliwicki Bank Czasu,
 • organizuje otwarte działania animacyjne, społeczne dla mieszkańców (np. Targowisko Umiejętności, Czytelnisko),
 • przeprowadza warsztaty dla uczniów klas III szkół podstawowych w ramach programu edukacyjnego „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”,
 • udostępnia miejsce na wystawy.
W tej filii dyżur pełni pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.
Kontakt: ul. Jagiellońska 21, CSK Łabędź - ul. Partyzantów 25, tel. 32/238-24-55, e-mail: sas@gcop.gliwice.pl, czynne: Strefa Aktywności Społecznej pon-pt w godz. 10.00-18.00, CSK Łabędź: poniedziałek godz. 15.00-18.00, środa godz. 15.00-19.00.

2. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości – obecnie działa w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspiera organizacje, ale także osoby zainteresowane założeniem własnej organizacji i proponuje:
 • konsultacje dotyczące zakładania organizacji oraz wsparcie w trakcie procesu rejestracji,
 • pomoc w pisaniu projektów i pozyskaniu funduszy z innych źródeł niż dotacje miejskie,
 • porady specjalistów z zakresu prawa, księgowości i marketingu,
 • szkolenia,
 • coaching (przygotowanie do prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej).
Kontakt: ul. Kościuszki 35, tel. 32/238-81-67, e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl, czynne: pon-pt w godz. 9.00-18.00.

3. Centrum Organizacji Kulturalnych – wspiera działania kulturalne na rzecz mieszkańców Gliwic i proponuje:
 • dla młodych – inspirujące warsztaty i możliwość współpracy z młodzieżą z miast partnerskich;
 • dla dojrzałych – ciekawe i energiczne zajęcia w Grupie Teatralnej Seniorów;
 • dla aktywnych – miejsce i wsparcie w organizacji koncertów, wernisaży i wszelkich przedsięwzięć związanych z twórczością, kreatywnością, animacją kulturową i sztuką,
 • dla „kulturalnych” – uczestnictwo w wydarzeniach i spotkaniach z interesującymi ludźmi.
Kontakt: ul. Studzienna 6, tel. 32/775-20-53, e-mail: cok@gcop.gliwice.pl, czynne: pon-pt w godz. 10.00 - 18.00 oraz na potrzeby wydarzeń i spotkań kulturalnych - do 20.00.

4. Centrum Wolontariatu – z jednej strony organizacje mogą tu nawiązać kontakt
z chętnymi do pomocy, z drugiej – osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, znajdą tu oferty pracy wolontarystycznej. Ponadto filia ta realizuje takie działania, jak:
 • Baśniowe Babcie – panie w wieku 50+ jako wolontariuszki w przedszkolach oraz domach dziecka,
 • Klub Aktywnych Seniorów – dojrzali wolontariusze pomagają innym oraz korzystają z ciekawych warsztatów i kursów komputerowych,
 • Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu – aktywna młodzież uczy się, jak pracować społecznie i mobilizować rówieśników do wolontariatu,
 • Grupa Szybkiego Reagowania – grupa wolontariuszy wspierająca wydarzenia kulturalne, festyny itp. organizowane m.in. przez organizacje pozarządowe,
 • CafeW – szkolenia i spotkania informacyjne dla wolontariuszy.
Kontakt: ul. Zwycięstwa 1, tel. 32/775-01-78, e-mail: wolontariat@gcop.gliwice.pl, czynne: pon-pt w godz. 10.00-18.00.

5. Dom Aktywnej Młodzieży – kieruje swoje działania głównie w stronę ludzi młodych, wspiera ich aktywność oraz twórczość, jak również udziela pomocy
w animowaniu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, poprzez:
 • wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie prowadzenia ich działalności, pozyskiwania funduszy, przygotowywania wniosków grantowych,
 • współpracę ze szkołami i instytucjami oświatowymi.
DAM czeka na organizacje skupiające młodych ludzi poszukujących nowych wyzwań
i obszarów działań.
Kontakt: ul. Barlickiego 3, tel. 32/335-41-05, e-mail: dam@gcop.gliwice.pl, czynne: biuro DAM pon-pt w godz. 8.00-16.00; portiernia: pon-sob 8.00-21.00.
 


Konkursy i dotacje:
 


Konsultacje:

1.  Zarządzenie Prezydenta Miasta  Gliwice nr 3292/12

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013


2.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 5050/2013

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
 

3.  Zarządzenie Prezydenta Miasta  Gliwice nr 6600/2014

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

 

4.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 1773/2015

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

 

5.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 3399/2016

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 

6.   Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5117/17

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

7.   Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6770/18

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

 

8.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-159/18

Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

 

9. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-278/19

Dotyczy: konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Protokół z konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

 

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1133/19

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2020Programy współpracy i sprawozdania:


Pozostałe informacje:Przydatne linki:

 

ewol 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Wyszukiwarka Organizacji Pożytku Publicznego
 

  liczba odsłon strony: 59 881 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP