Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami

Klaudia Bera

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice ul. Zwycięstwa 21 p. 205

tel. 516 030 196, tel. 32 239-12-59, e-mail: bera_k@um.gliwice.pl


Koordynatorzy ds.Dostępności

W zakresie dostępności architektonicznej, Anna Matysek-Szymańska tel. 32-238-54-01, e-mail: matysek-szymanska_a@um.gliwice.pl

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, Krystyna Kasprzyk tel. 32-239-12-62 e-mail: kasprzyk_k@um.gliwice.pl.

W zakresie dostępności cyfrowej, Anna Proksa tel. 32-239-11-38, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl


Deklaracja dostępności serwisu bip.gliwice.eu


Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tekście łatwym do czytania (ETR)


Poradnik Savoir Vivre Wobec Osób z Niepełnosprawnością


Tłumacz Języka Migowego Online


"Pierwsze kroki Rodzice - Rodzicom" 

  Informator praktyczny dla rodziców, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością


Osoby głuche i słabosłyszące w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z tłumacza języka migowego online oraz pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09, tel. kom 696 612 471. Ponadto osoby posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego online przy pomocy tabletu, który znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w filii UM przy ulicy Jasnej.

Osoby niewidome

W ramach zadań zleconych Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach udziela wsparcia z zakresu umiejętności samodzielnego poruszania się osób niewidomych.

Informacje ws. Koronawirusa

http://pzg.warszawa.pl/koronawirus/ - tłumacz on-line

http://pzg.warszawa.pl - ważne informacje

https://youtu.be/7M3QMVrYvT8 - film instruktażowy co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://youtu.be/iXBdyI-Jb9o - film instruktażowy - co powinieneś wiedzieć o kwarantannie


Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środki PFRON w 2022 r.

W 2022 r. przyznano środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 319 337,00 zł na realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
1) finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
2) finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
3) finansowanie instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
7) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
8) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.


Aktualności

22.05.2022 r.

Dnia 25.06.2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ziemięcicach koło Gliwic odbędzie się festyn integracyjny dla dzieci i rodziców - przyjaciół Ośrodka, jak i mieszkańców okolicznych gmin. W organizacji tego wydarzenia bierze udział kilka organizacji pozarządowych z terenu powiatu tarnogórskiego oraz miasta Gliwice. Hasłem przewodnim festynu jest propagowanie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. W ramach panelu dyskusyjnego zostaną przybliżone zasady, znaczenie i waga opieki wytchnieniowej. Organizatorzy planują podczas tego wydarzenia rozpocząć proces przełamywania barier mentalnych związanych z tą formą wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. W trakcie imprezy odbędzie się również dzień otwarty internatu Ośrodka, który oferuje opiekę całodobową dzieciom z niepełnosprawnościami. Będzie można porozmawiać z kadrą Ośrodka, poznać warunki mieszkaniowe i sanitarne.
W programie festynu przewidziano również liczne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, animacje ze zwierzętami, występy teatralne i muzyczne, a także wata cukrowa i popkorn. Podsumowaniem wydarzenia będą występy muzyczne.

Natomiast tydzień później w dniach 1.07.22 - 3.07.22 zostanie zorganizowany w Ośrodku I weekend wytchnieniowy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Rejestracja na weekend pod numerem telefonu 661 077 779.

Szczegóły na stronie Ośrodka http://sosw.rfpn.org/

16.05.2022 r.

"Artystyczne Spotkania w Kolorowych Skarpetkach" wydarzenie organizowane przez Stację Artystyczną Rynek oraz Fundację Tośka i Przyjaciele w dniu 21 maja 2022 r. Rynek 4-5.  Więcej szczegółów pod linkiem do wydarzenia: https://fb.me/e/1GUMdEMAV

10.05.2022 r.

W dniu 12.05.2022 r. w godz. od 9.00 do 14.00 odbędą się XIII Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

05.05.2022 r.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Godność, szacunek i poszanowanie praw osób z niepełnosprawnościami to konieczne działania każdego z nas w życiu codziennym. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i mamy prawo do równego traktowania.  

29.03.2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugi nabór wniosków w ramach III Modułu programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Do składania wniosków na zadanie związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu uprawnione są organizacje pozarządowe.

Wnioski przyjmowane są w PFRON na skrzynkę: pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl w trybie ciągłym. Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje dot. drugiego naboru wniosków w zakresie Modułu III ww. programu zamieszczono w komunikacie pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepeln/

16.03.2022 r.

Pomoc dla Głuchych uchodźców obywateli Ukrainy

Polski Związek Głuchych zapewnia bezpłatną pomoc dla Głuchych obywateli Ukrainy w przypadku problemów w komunikacji.

Z tłumaczem ukraińskiego języka migowego można połączyć się przez:

  • Skype DeafUkraine: poniedziałek-piątek w godz. 7:00-23:00, sobota-niedziela w godz. 8:00-20:00
  • What’s App i Viber: poniedziałek-niedziela w godz. 8:00-21:00
  • Messenger – dla darczyńców w języku polskim. Głusi Ukraina PZG, poniedziałek – niedziela w godz 8:00-20:00.
  • e-mail: glusiukraina@pzg.org.pl lub deafukraine@pzg.org.pl

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.pzg.org.pl/2022/03/polski-zwiazek-gluchych-organizuje-pomoc-dla-gluchych-z-ukrainy/

Informacje Po ukraińsku , Po polsku

Źródło:  Polski Związek Głuchych

02.02.2022 r.

W zawiązku z przystąpieniem Miasta Gliwice do kolejnej edycji programów: "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", od 1 lutego 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej rusza nabór wniosków, które można składać do 28.02.2022 r.

"Opieka wytchnieniowa" ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - jest to wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne.

Usługi są finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego - odbiorcy nie ponoszą opłat.

Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka www.opsgliwice.pl.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu”.

01.09.2021r.

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

CIDON przy Oddziale Śląskim, kontakt pod numerem - (32) 493 21 04

23.06.2021r.

Mamy Serce! Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Gliwic do włączenia się do Akcji Zbierania Plastikowych Nakrętek! Pojemnik na nakrętki w kształcie serca został usytuowany przy Skwerze Doncaster znajdującym się przy UM w Gliwicach. Uroczyste otwarcie Akcji miało miejsce 21.06.2021r. Całkowity dochód z akcji bedzie przekazywany na pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz chorym dzieciom.

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/mamy-serce

16.02.2021r.

Rada Ministrów Przyjęła Pierwszą Polską Strategie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1173,pierwsza-polska-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami


Projekty skierowane do osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Projekty lokalne

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, na które została przyznana dotacja z budżetu miasta Gliwice na 2022r.

- Projekt pn. "Pełnosprawni Technicznie" realizowany przez Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ma na celu podniesienie kompetencji osób niepełnosprawnych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii rehabilitacji, rekreacji i jakości życia. Projekt daje możliwość integracji osób sprawnych i niepełnosprawnych.

- Projekt pn. "Razem, Nie Obok - Niewidomy w Społeczeństwie" realizowany przez Polski Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach  przewiduje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych-niewidomych, w zakresie rehabilitacji podstawowej i społecznej, by niewidomy był osobą samodzielną, zaradną i niezależną. Projekt daje możliwość integracji osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.

- Projekt pn. „Nie bój się wejść na szczyt” realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. Projekt obejmuje realizację cyklicznych spotkań dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Przewiduje się przeprowadzenie 12 spotkań o charakterze rozwojowo-warsztatowych z psychoterapeutą i coachem. Celem projektu jest wspieranie rodziny (przede wszystkim mam) z dzieckiem z niepełnosprawnością, a także wzmocnienie kompetencji psychospołecznych uczestników warsztatów.

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, na które została przyznana dotacja ( w formie tzw. małego grantu) z budżetu miasta Gliwice na 2022r.

- Projekt pt. "Obchody Dnia Świadomości Autyzmu" realizowany przez Fundację Sawanci. W ramach zadana odbędzie się w dniu 02.04.2022 r. piknik integracyjny z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Głównym celem pikniku jest integracja mieszkańców Gliwic z osobami niepełnosprawnymi. W trakcie wydarzenia specjaliści udzielą fachowej porady oraz informacji na temat tego, czym jest autyzm i jak nie przeoczyć pierwszych sygnałów świadczących o zagrożeniu wystąpienia zaburzenia u dziecka. W trakcie pikniku dostępnych będzie wiele atrakcji, np. maraton Zumby, alpaki, fotobudka, konkursy, warsztaty, malowanie buzi. W trakcie spotkania będą rozdawane ulotki informujące na temat autyzmu.

- Projekt pt. „I Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek" realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. W ramach zadania odbędzie się bieg integracyjny w kolorowych skarpetkach oraz rodzinny piknik sportowy w dn. 20 marca 2022 r. z okazji obchodów światowego dnia zespołu Downa. W biegu będą uczestniczyć całe rodziny a wydarzenie ma być formą integracji z osobami niepełnosprawnymi. W czasie pikniku będzie można dowiedzieć się na temat chorych z zespołem Downa a także wziąć udział w tworzeniu wspólnych prac na płótnie - skarpetek (jako symbol tolerancji dla chorych na tę chorobę).

- Projekt pt. "Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami" realizowany przez Fundację Nieodkładalni. W ramach zadania odbędzie się spotkanie/konferencja w dn. 11.06.2022 r. w celu zwiekszenia świadomości lokalnej o potrzebie godności osób z niepełnosprawnoćciami, poszanowania praw, zwiekszenia dostępności w życiu społecznym, zawodowym. W programie konferencji m.in. rozmowa o godności, koncert czy spotkanie autorskie z autorką "Architektek".

- Projekt  "Wycieczki dla osób niepełnosprawnych" realizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej. W ramach zadania odbędą się 3 spacery/wycieczki po Gliwicach osób niepełnosprawnych, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach inwalidzkich. Celem zadania jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, jako element rehabilitacji społecznej. To również okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, a bariery i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie są przeszkodą do swobodnego funkcjonowania. Wspólny spacer po Gliwicach to nie tylko mile spędzony czas i poznanie ciekawych zakątków miasta, to także okazja do integracji, możliwość podniesienia poziomu samoakceptacji oraz aktywności, a także pole do okazywania emocji i otwarcia na innych ludzi. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta Gliwice, a uczestnicy wycieczki nie ponoszą żadnych kosztów.


Programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Raporty i informacje z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Franczak
Data wytworzenia informacji2020-09-02 10:09:37
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-02 10:09:37
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAgnieszka Franczak11-03-2022 10:21:26
2Usunięcie komunikatu o Tu ponitJoanna Dziwińska26-01-2021 13:31:09
3Zmiana opisu dokumentuJoanna Dziwińska26-01-2021 13:31:09
4Zmiana kolejności komunikatówJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
5Zmiany w dokumencieJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
6Zmiana opisu dokumentuJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
7Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska02-09-2020 10:09:37