Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

 

UWAGA

Nowy Portal dla osób z niepełnosprawnościami Gliwice-Razem

https://niepelnosprawni.gliwice.eu/

 


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami

Klaudia Bera

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice ul. Zwycięstwa 21 p. 205

tel. 516 030 196, tel. 32 239-12-59, e-mail: bera_k@um.gliwice.pl


Koordynatorzy ds.Dostępności

W zakresie dostępności architektonicznej, Anna Matysek-Szymańska tel. 32-238-54-01, e-mail: matysek-szymanska_a@um.gliwice.pl

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, Krystyna Kasprzyk tel. 32-239-12-62 e-mail: kasprzyk_k@um.gliwice.pl.

W zakresie dostępności cyfrowej, Anna Proksa tel. 32-239-11-38, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl


Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tekście łatwym do czytania (ETR)


Poradnik Savoir Vivre Wobec Osób z Niepełnosprawnością


Tłumacz Języka Migowego Online


"Pierwsze kroki Rodzice - Rodzicom" 

  Informator praktyczny dla rodziców, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością


Osoby głuche i słabosłyszące w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z tłumacza języka migowego online oraz pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09, tel. kom 696 612 471. Ponadto osoby posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego online przy pomocy tabletu, który znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w filii UM przy ulicy Jasnej.

Osoby niewidome

W ramach zadań zleconych Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach udziela wsparcia z zakresu umiejętności samodzielnego poruszania się osób niewidomych.


 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środki PFRON w 2022 r.

W 2022 r. przyznano środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 319 337,00 zł na realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
1) finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
2) finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
3) finansowanie instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
7) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
8) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.


Aktualności

01.12.2022 r.

Nabór wniosków - Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III na rok 2023

Miasto Gliwice ogłasza, nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. – obszar D likwidacja barier transportowych.
Zgodnie z programem istnieje możliwość pokrycia ze środków PFRON części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu środka transportu w obszarze D mogą składać:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe,

  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON z obszaru D – likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r., będą przyjmowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, e-mail: zd@um.gliwice.pl, do dnia 31.01.2023 r. (obowiązuje data wpływu do UM Gliwice).

Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. dostępne są na stronie internetowej:https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice, II piętro, pokój 204, tel. 32 239-12-59.

Do pobrania:

Wniosek

Załącznik do wniosku - Wykaz_pojazdów, których dotyczy projekt

Załącznik do wniosku - Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

Załącznik do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

20.10.2022 r.

ANKIETA - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Przedstawiciele „Gliwickiego Forum organizacji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Nie jesteś SAM” we wspólpracy z Urzędem Miejskim w Gliwicach opracowali ankietę dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gliwic w celu rozeznania zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVmE67MIfB1NNEAZJmIb-ZDxD7rq4seg-2Ni4q1WcWhvnc4g/viewform

16.03.2022 r.

Pomoc dla Głuchych uchodźców obywateli Ukrainy

Polski Związek Głuchych zapewnia bezpłatną pomoc dla Głuchych obywateli Ukrainy w przypadku problemów w komunikacji.

Z tłumaczem ukraińskiego języka migowego można połączyć się przez:

  • Skype DeafUkraine: poniedziałek-piątek w godz. 7:00-23:00, sobota-niedziela w godz. 8:00-20:00
  • What’s App i Viber: poniedziałek-niedziela w godz. 8:00-21:00
  • Messenger – dla darczyńców w języku polskim. Głusi Ukraina PZG, poniedziałek – niedziela w godz 8:00-20:00.
  • e-mail: glusiukraina@pzg.org.pl lub deafukraine@pzg.org.pl

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.pzg.org.pl/2022/03/polski-zwiazek-gluchych-organizuje-pomoc-dla-gluchych-z-ukrainy/

Informacje Po ukraińsku , Po polsku

Źródło:  Polski Związek Głuchych

01.09.2021r.

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

CIDON przy Oddziale Śląskim, kontakt pod numerem - (32) 493 21 04

16.02.2021r.

Rada Ministrów Przyjęła Pierwszą Polską Strategie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1173,pierwsza-polska-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami


Projekty skierowane do osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Projekty lokalne

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, na które została przyznana dotacja z budżetu miasta Gliwice na 2022r.

- Projekt pn. "Pełnosprawni Technicznie" realizowany przez Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ma na celu podniesienie kompetencji osób niepełnosprawnych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii rehabilitacji, rekreacji i jakości życia. Projekt daje możliwość integracji osób sprawnych i niepełnosprawnych.

- Projekt pn. "Razem, Nie Obok - Niewidomy w Społeczeństwie" realizowany przez Polski Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach  przewiduje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych-niewidomych, w zakresie rehabilitacji podstawowej i społecznej, by niewidomy był osobą samodzielną, zaradną i niezależną. Projekt daje możliwość integracji osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.

- Projekt pn. „Nie bój się wejść na szczyt” realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. Projekt obejmuje realizację cyklicznych spotkań dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Przewiduje się przeprowadzenie 12 spotkań o charakterze rozwojowo-warsztatowych z psychoterapeutą i coachem. Celem projektu jest wspieranie rodziny (przede wszystkim mam) z dzieckiem z niepełnosprawnością, a także wzmocnienie kompetencji psychospołecznych uczestników warsztatów.

-  Projekt pn. "Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością. Memoriał Ryśka Pilcha” realizowany przez Fundację Różyczka. Projekt przewiduje zorganizowanie ogólnopolskich zawodów wspinaczkowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch kategoriach – na czas i wspinanie klasyczne. W zawodach weźmie udział ok. 130 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Zawody odbędą się w Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 5. Celem zawodów jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, umożliwienie integracji i przełamywanie barier. Zawody są organizowane ku pamięci Ryszarda Pilcha, wieloletniego podopiecznego Fundacji Różyczka, który uprawiał taternictwo i wspinaczkę skałkową, był również osobą niepełnosprawną zmagającą się przez wiele lat ze stwardnieniem rozsianym.

- Projekt pn. Tośka i Przyjaciele na treningu – czyli Up and Down w kolorowych skarpetkach” realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną (zespół Downa, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, osoby z zaburzeniami sensomotorycznymi wraz ze sprzężonymi wadami postawy). Zadanie przewiduje cykl zajęć aktywizujących o charakterze taneczno-sportowym, realizowanych w okresie wrzesień- grudzień 2022 r. Na zakończenie projektu przewidziano zorganizowanie dnia sportu. Celem projektu jest ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu do różnych form aktywności fizycznej, a także możliwość integracji, zabawy, kontaktu z rówieśnikami, realizacji swoich pasji - poprzez taniec i zawody sportowe.

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, na które została przyznana dotacja ( w formie tzw. małego grantu) z budżetu miasta Gliwice na 2022r.

- Projekt pt. "Obchody Dnia Świadomości Autyzmu" realizowany przez Fundację Sawanci. W ramach zadana odbędzie się w dniu 02.04.2022 r. piknik integracyjny z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Głównym celem pikniku jest integracja mieszkańców Gliwic z osobami niepełnosprawnymi. W trakcie wydarzenia specjaliści udzielą fachowej porady oraz informacji na temat tego, czym jest autyzm i jak nie przeoczyć pierwszych sygnałów świadczących o zagrożeniu wystąpienia zaburzenia u dziecka. W trakcie pikniku dostępnych będzie wiele atrakcji, np. maraton Zumby, alpaki, fotobudka, konkursy, warsztaty, malowanie buzi. W trakcie spotkania będą rozdawane ulotki informujące na temat autyzmu.

- Projekt pt. „I Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek" realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. W ramach zadania odbędzie się bieg integracyjny w kolorowych skarpetkach oraz rodzinny piknik sportowy w dn. 20 marca 2022 r. z okazji obchodów światowego dnia zespołu Downa. W biegu będą uczestniczyć całe rodziny a wydarzenie ma być formą integracji z osobami niepełnosprawnymi. W czasie pikniku będzie można dowiedzieć się na temat chorych z zespołem Downa a także wziąć udział w tworzeniu wspólnych prac na płótnie - skarpetek (jako symbol tolerancji dla chorych na tę chorobę).

- Projekt pt. "Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami" realizowany przez Fundację Nieodkładalni. W ramach zadania odbędzie się spotkanie/konferencja w dn. 11.06.2022 r. w celu zwiekszenia świadomości lokalnej o potrzebie godności osób z niepełnosprawnoćciami, poszanowania praw, zwiekszenia dostępności w życiu społecznym, zawodowym. W programie konferencji m.in. rozmowa o godności, koncert czy spotkanie autorskie z autorką "Architektek".

- Projekt  "Wycieczki dla osób niepełnosprawnych" realizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej. W ramach zadania odbędą się 3 spacery/wycieczki po Gliwicach osób niepełnosprawnych, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach inwalidzkich. Celem zadania jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, jako element rehabilitacji społecznej. To również okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, a bariery i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie są przeszkodą do swobodnego funkcjonowania. Wspólny spacer po Gliwicach to nie tylko mile spędzony czas i poznanie ciekawych zakątków miasta, to także okazja do integracji, możliwość podniesienia poziomu samoakceptacji oraz aktywności, a także pole do okazywania emocji i otwarcia na innych ludzi. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta Gliwice, a uczestnicy wycieczki nie ponoszą żadnych kosztów.

- Projekt pt. „Iść dalej umacnianie i zdrowienie osób z zaburzeniami psychicznymi” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”. 17 listopada 2022 r. w ramach zadania przewidziano organizację konferencji pt. „Iść dalej umacnianie i zdrowienie osób z zaburzeniami psychicznymi”, w trakcie której poruszany będzie temat odbioru społecznego oraz przekazu medialnego dotyczącego choroby psychicznej, wykluczenia społecznego oraz zawodowego osób cierpiących z powodu zaburzeń natury psychicznej. W ramach spotkania odbędzie się:

- przedstawienie parateatralne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach,

- wykład prof. Bogdana de Barbaro poświęcony procesowi zdrowienia i aktywizacji osób chorujących psychicznie,

- wypowiedz Aleksandry Kożuszek - eksperta przez doświadczenie choroby psychicznej,

- panel dyskusyjny z udziałem 4 prelegentów (prof. de Barbaro, psychiatrzy: Ewa Rudzka -Jasińska i Mirosława Sadownik oraz Aleksandra Kożuszek), w którym aktywnie brali udział uczestnicy spotkania,

- koncert zespołu Piec Duo.

Celem konferencji jest przybliżenie tematyki zdrowia psychicznego i odbioru społecznego tej choroby, łamanie stereotypów, integracja z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, wzrost świadomości wśród uczestników konferencji dot. problematyki zaburzeń psychicznych. Odbiorcami Konferencji będą osoby z niepełnosprawnościami cierpiące na zaburzenia psychiczne, osoby pomagające osobom chorym psychicznie oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zdrowia psychicznego. Przewiduje się, że w Konferencji weźmie udział ok. 330 osób.


Programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Raporty i informacje z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Franczak
Data wytworzenia informacji2020-09-02 10:09:37
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-02 10:09:37
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodano projekt dofinansowany z budżetu miasta w 2022 r.Agnieszka Franczak12-01-2023 12:09:02
2Zmiany w dokumencieAgnieszka Franczak11-03-2022 10:21:26
3Usunięcie komunikatu o Tu ponitJoanna Dziwińska26-01-2021 13:31:09
4Zmiana opisu dokumentuJoanna Dziwińska26-01-2021 13:31:09
5Zmiana kolejności komunikatówJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
6Zmiany w dokumencieJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
7Zmiana opisu dokumentuJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
8Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska02-09-2020 10:09:37