Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami

Klaudia Bera

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice ul. Zwycięstwa 21 p. 205

tel. 516 030 196, tel. 32 239-12-59, e-mail: bera_k@um.gliwice.pl


Koordynatorzy ds.Dostępności

W zakresie dostępności architektonicznej, Anna Matysek-Szymańska tel. 32-238-54-01, e-mail: matysek-szymanska_a@um.gliwice.pl

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, Krystyna Kasprzyk tel. 32-239-12-62 e-mail: kasprzyk_k@um.gliwice.pl.

W zakresie dostępności cyfrowej, Anna Proksa tel. 32-239-11-38, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl


Deklaracja dostępności serwisu bip.gliwice.eu


Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tekście łatwym do czytania (ETR)


Poradnik Savoir Vivre Wobec Osób z Niepełnosprawnością


Tłumacz Języka Migowego Online


"Pierwsze kroki Rodzice - Rodzicom" 

  Informator praktyczny dla rodziców, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością


Osoby głuche i słabosłyszące w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z tłumacza języka migowego online oraz pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09, tel. kom 696 612 471. Ponadto osoby posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego online przy pomocy tabletu, który znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w filii UM przy ulicy Jasnej.

Osoby niewidome

W ramach zadań zleconych Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach udziela wsparcia z zakresu umiejętności samodzielnego poruszania się osób niewidomych.

Informacje ws. Koronawirusa

http://pzg.warszawa.pl/koronawirus/ - tłumacz on-line

http://pzg.warszawa.pl - ważne informacje

https://youtu.be/7M3QMVrYvT8 - film instruktażowy co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://youtu.be/iXBdyI-Jb9o - film instruktażowy - co powinieneś wiedzieć o kwarantannie


Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środki PFRON w 2022 r.

W 2022 r. przyznano środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 319 337,00 zł na realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
1) finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
2) finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
3) finansowanie instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
7) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
8) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.


Aktualności

04.08.2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.
Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.


Link do ankiety: https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5


Termin wypełnienia ankiety do dnia 19 sierpnia 2022 r.

22.05.2022 r.

Dnia 25.06.2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ziemięcicach koło Gliwic odbędzie się festyn integracyjny dla dzieci i rodziców - przyjaciół Ośrodka, jak i mieszkańców okolicznych gmin. W organizacji tego wydarzenia bierze udział kilka organizacji pozarządowych z terenu powiatu tarnogórskiego oraz miasta Gliwice. Hasłem przewodnim festynu jest propagowanie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. W ramach panelu dyskusyjnego zostaną przybliżone zasady, znaczenie i waga opieki wytchnieniowej. Organizatorzy planują podczas tego wydarzenia rozpocząć proces przełamywania barier mentalnych związanych z tą formą wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. W trakcie imprezy odbędzie się również dzień otwarty internatu Ośrodka, który oferuje opiekę całodobową dzieciom z niepełnosprawnościami. Będzie można porozmawiać z kadrą Ośrodka, poznać warunki mieszkaniowe i sanitarne.
W programie festynu przewidziano również liczne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, animacje ze zwierzętami, występy teatralne i muzyczne, a także wata cukrowa i popkorn. Podsumowaniem wydarzenia będą występy muzyczne.

Natomiast tydzień później w dniach 1.07.22 - 3.07.22 zostanie zorganizowany w Ośrodku I weekend wytchnieniowy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Rejestracja na weekend pod numerem telefonu 661 077 779.

Szczegóły na stronie Ośrodka http://sosw.rfpn.org/

16.05.2022 r.

"Artystyczne Spotkania w Kolorowych Skarpetkach" wydarzenie organizowane przez Stację Artystyczną Rynek oraz Fundację Tośka i Przyjaciele w dniu 21 maja 2022 r. Rynek 4-5.  Więcej szczegółów pod linkiem do wydarzenia: https://fb.me/e/1GUMdEMAV

10.05.2022 r.

W dniu 12.05.2022 r. w godz. od 9.00 do 14.00 odbędą się XIII Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

05.05.2022 r.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Godność, szacunek i poszanowanie praw osób z niepełnosprawnościami to konieczne działania każdego z nas w życiu codziennym. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i mamy prawo do równego traktowania.  

29.03.2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugi nabór wniosków w ramach III Modułu programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Do składania wniosków na zadanie związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu uprawnione są organizacje pozarządowe.

Wnioski przyjmowane są w PFRON na skrzynkę: pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl w trybie ciągłym. Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje dot. drugiego naboru wniosków w zakresie Modułu III ww. programu zamieszczono w komunikacie pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepeln/

16.03.2022 r.

Pomoc dla Głuchych uchodźców obywateli Ukrainy

Polski Związek Głuchych zapewnia bezpłatną pomoc dla Głuchych obywateli Ukrainy w przypadku problemów w komunikacji.

Z tłumaczem ukraińskiego języka migowego można połączyć się przez:

  • Skype DeafUkraine: poniedziałek-piątek w godz. 7:00-23:00, sobota-niedziela w godz. 8:00-20:00
  • What’s App i Viber: poniedziałek-niedziela w godz. 8:00-21:00
  • Messenger – dla darczyńców w języku polskim. Głusi Ukraina PZG, poniedziałek – niedziela w godz 8:00-20:00.
  • e-mail: glusiukraina@pzg.org.pl lub deafukraine@pzg.org.pl

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.pzg.org.pl/2022/03/polski-zwiazek-gluchych-organizuje-pomoc-dla-gluchych-z-ukrainy/

Informacje Po ukraińsku , Po polsku

Źródło:  Polski Związek Głuchych

02.02.2022 r.

W zawiązku z przystąpieniem Miasta Gliwice do kolejnej edycji programów: "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", od 1 lutego 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej rusza nabór wniosków, które można składać do 28.02.2022 r.

"Opieka wytchnieniowa" ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - jest to wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne.

Usługi są finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego - odbiorcy nie ponoszą opłat.

Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka www.opsgliwice.pl.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu”.

01.09.2021r.

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

CIDON przy Oddziale Śląskim, kontakt pod numerem - (32) 493 21 04

23.06.2021r.

Mamy Serce! Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Gliwic do włączenia się do Akcji Zbierania Plastikowych Nakrętek! Pojemnik na nakrętki w kształcie serca został usytuowany przy Skwerze Doncaster znajdującym się przy UM w Gliwicach. Uroczyste otwarcie Akcji miało miejsce 21.06.2021r. Całkowity dochód z akcji bedzie przekazywany na pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz chorym dzieciom.

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/mamy-serce

16.02.2021r.

Rada Ministrów Przyjęła Pierwszą Polską Strategie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1173,pierwsza-polska-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami


Projekty skierowane do osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Projekty lokalne

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, na które została przyznana dotacja z budżetu miasta Gliwice na 2022r.

- Projekt pn. "Pełnosprawni Technicznie" realizowany przez Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ma na celu podniesienie kompetencji osób niepełnosprawnych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii rehabilitacji, rekreacji i jakości życia. Projekt daje możliwość integracji osób sprawnych i niepełnosprawnych.

- Projekt pn. "Razem, Nie Obok - Niewidomy w Społeczeństwie" realizowany przez Polski Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach  przewiduje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych-niewidomych, w zakresie rehabilitacji podstawowej i społecznej, by niewidomy był osobą samodzielną, zaradną i niezależną. Projekt daje możliwość integracji osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.

- Projekt pn. „Nie bój się wejść na szczyt” realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. Projekt obejmuje realizację cyklicznych spotkań dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Przewiduje się przeprowadzenie 12 spotkań o charakterze rozwojowo-warsztatowych z psychoterapeutą i coachem. Celem projektu jest wspieranie rodziny (przede wszystkim mam) z dzieckiem z niepełnosprawnością, a także wzmocnienie kompetencji psychospołecznych uczestników warsztatów.

-  Projekt pn. "Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością. Memoriał Ryśka Pilcha” realizowany przez Fundację Różyczka. Projekt przewiduje zorganizowanie ogólnopolskich zawodów wspinaczkowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch kategoriach – na czas i wspinanie klasyczne. W zawodach weźmie udział ok. 130 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Zawody odbędą się w Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 5. Celem zawodów jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, umożliwienie integracji i przełamywanie barier. Zawody są organizowane ku pamięci Ryszarda Pilcha, wieloletniego podopiecznego Fundacji Różyczka, który uprawiał taternictwo i wspinaczkę skałkową, był również osobą niepełnosprawną zmagającą się przez wiele lat ze stwardnieniem rozsianym.

- Projekt pn. Tośka i Przyjaciele na treningu – czyli Up and Down w kolorowych skarpetkach” realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną (zespół Downa, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, osoby z zaburzeniami sensomotorycznymi wraz ze sprzężonymi wadami postawy). Zadanie przewiduje cykl zajęć aktywizujących o charakterze taneczno-sportowym, realizowanych w okresie wrzesień- grudzień 2022 r. Na zakończenie projektu przewidziano zorganizowanie dnia sportu. Celem projektu jest ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu do różnych form aktywności fizycznej, a także możliwość integracji, zabawy, kontaktu z rówieśnikami, realizacji swoich pasji - poprzez taniec i zawody sportowe.

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, na które została przyznana dotacja ( w formie tzw. małego grantu) z budżetu miasta Gliwice na 2022r.

- Projekt pt. "Obchody Dnia Świadomości Autyzmu" realizowany przez Fundację Sawanci. W ramach zadana odbędzie się w dniu 02.04.2022 r. piknik integracyjny z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Głównym celem pikniku jest integracja mieszkańców Gliwic z osobami niepełnosprawnymi. W trakcie wydarzenia specjaliści udzielą fachowej porady oraz informacji na temat tego, czym jest autyzm i jak nie przeoczyć pierwszych sygnałów świadczących o zagrożeniu wystąpienia zaburzenia u dziecka. W trakcie pikniku dostępnych będzie wiele atrakcji, np. maraton Zumby, alpaki, fotobudka, konkursy, warsztaty, malowanie buzi. W trakcie spotkania będą rozdawane ulotki informujące na temat autyzmu.

- Projekt pt. „I Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek" realizowany przez Fundację Tośka i Przyjaciele. W ramach zadania odbędzie się bieg integracyjny w kolorowych skarpetkach oraz rodzinny piknik sportowy w dn. 20 marca 2022 r. z okazji obchodów światowego dnia zespołu Downa. W biegu będą uczestniczyć całe rodziny a wydarzenie ma być formą integracji z osobami niepełnosprawnymi. W czasie pikniku będzie można dowiedzieć się na temat chorych z zespołem Downa a także wziąć udział w tworzeniu wspólnych prac na płótnie - skarpetek (jako symbol tolerancji dla chorych na tę chorobę).

- Projekt pt. "Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami" realizowany przez Fundację Nieodkładalni. W ramach zadania odbędzie się spotkanie/konferencja w dn. 11.06.2022 r. w celu zwiekszenia świadomości lokalnej o potrzebie godności osób z niepełnosprawnoćciami, poszanowania praw, zwiekszenia dostępności w życiu społecznym, zawodowym. W programie konferencji m.in. rozmowa o godności, koncert czy spotkanie autorskie z autorką "Architektek".

- Projekt  "Wycieczki dla osób niepełnosprawnych" realizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej. W ramach zadania odbędą się 3 spacery/wycieczki po Gliwicach osób niepełnosprawnych, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach inwalidzkich. Celem zadania jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, jako element rehabilitacji społecznej. To również okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, a bariery i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie są przeszkodą do swobodnego funkcjonowania. Wspólny spacer po Gliwicach to nie tylko mile spędzony czas i poznanie ciekawych zakątków miasta, to także okazja do integracji, możliwość podniesienia poziomu samoakceptacji oraz aktywności, a także pole do okazywania emocji i otwarcia na innych ludzi. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta Gliwice, a uczestnicy wycieczki nie ponoszą żadnych kosztów.


Programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Raporty i informacje z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Franczak
Data wytworzenia informacji2020-09-02 10:09:37
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-02 10:09:37
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAgnieszka Franczak11-03-2022 10:21:26
2Usunięcie komunikatu o Tu ponitJoanna Dziwińska26-01-2021 13:31:09
3Zmiana opisu dokumentuJoanna Dziwińska26-01-2021 13:31:09
4Zmiana kolejności komunikatówJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
5Zmiany w dokumencieJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
6Zmiana opisu dokumentuJoanna Dziwińska20-01-2021 13:37:26
7Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska02-09-2020 10:09:37