Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Pomoc społeczna / Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie

Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie

Osobom doznającym przemocy w rodzinie pomocy udzielają niżej wymienione podmioty:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ul. Fiołkowa 26. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa profesjonalistów, których celem jest rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach. Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta Gliwice, w szczególności: rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci, współmałżonka bądź rodzica/rodziców, rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol, rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi oraz rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich. Bezpośredni kontakt telefoniczny do Zespołu: 32 300-01-11.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, tel. 32 335-53-40, 32 335-53-59, 510-230-115, e -mail: oik_gliwice@tlen.pl. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach jest placówką czynną całą dobę. Zapewnia pomoc w postaci: wsparcia, porady, terapii i schronienia. Przy OIK znajduje się Hostel, który zapewnia całodobowy pobyt. Hostel jest przeznaczony przede wszystkim dla kobiet z dziećmi, których dotyka problem przemocy w rodzinie bądź znajdują się w innej sytuacji kryzysowej, czasowo uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym.
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Aleksandra Gierymskiego 1, tel. 32 231-05-69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu.
 • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków rodzin prowadzony przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Okopowa 6, tel. 32 335-04-93, 32 335-04-94, e-mail: diw@mzuk.pl.
 • Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10-12, tel. 47 85 922 00, e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat I Policji w Gliwicach, 44 - 100 Gliwice, ul. Kościelna 2, tel. 47 85 901 00, e-mail: kp1@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat II Policji w Gliwicach w Gliwicach, ul. Warszawska 35 c, tel. 47 85 902 00, e-mail: kp2@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat III Policji w Gliwicach, ul. Pszczyńska 20, tel. 47 85 903 00, e -mail: kp3@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat IV Policji w Gliwicach, 44 - 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 22, tel. 47 85 902 50, e-mail: kp4@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat V Policji w Gliwicach, 44 - 103 Gliwice, ul. Wawelska 2, tel. 47 85 903 50, e-mail: kp5@gliwice.ka.policja.gov.pl.

 

Pomoc osobom doznającym przemocy udzielana jest również poprzez:

 • bezpłatną, całodobową infolinię prowadzoną przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy. Telefon: 800-12-00-02. Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym,
 • aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAneta Wąsowicz
Data wytworzenia informacji2020-09-08 10:33:01
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 10:33:01
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska08-09-2020 10:33:01