Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Uchwały Rady Miasta Gliwice od 1969 roku 

wydruk do pliku pdf

Szukaj:


 

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

• Uchwała VIII/156/2019

Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : zgłoszeń kandydatów na ławników kadencji 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/155/2019

Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/154/2019

WEJDZIE W ŻYCIE w dniu 26 września 2019
Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu dla rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+”.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/153/2019

WEJDZIE W ŻYCIE w dniu 26 września 2019
Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/152/2019

Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/151/2019

WEJDZIE W ŻYCIE w dniu 26 września 2019
Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : uchylenia uchwały nr IV/74/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/150/2019

Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019-2021 – aktualizacja.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/149/2019

Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/148/2019

Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Stanisława Witkiewicza 3.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji

• Uchwała VIII/147/2019

WEJDZIE W ŻYCIE w dniu 26 września 2019
Rady Miasta Gliwice
z 05 września 2019 roku.
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
ikonka pdfikonka pdfikonka informacji
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 7612 - wyświetlono 10


 liczba odsłon strony: 373 814 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP