Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta 

wydruk do pliku pdf

Szukaj:


 

Zarządzenia Prezydenta Miasta

• zarządzenie Nr 928/19

Dotyczy : wyznaczenia osoby do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach Pani Iwony Burzyńskiej
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 927/19

Dotyczy : powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Swierczek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 926/19

Dotyczy : powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Chęcińskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 925/19

Dotyczy : powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Gąsior nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 924/19

Dotyczy : powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Palki nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 923/19

Dotyczy : sprostowania oczywistej pomyłki w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-894/19 z 11 lipca 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę treści służebności gruntowej (przejazdu i przechodu) ustanowionej na nieruchomości obejmującej działkę nr 271/3, obręb Sikornik na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gminnych nr: 262 i 263, obręb Sikornik.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 922/19

Dotyczy : powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona" w ramach realizacji projektu "Twoja Społeczność Twoją szansą" Etap I współfinansowanego przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-4010 ogłoszonego 13 czerwca 2019 r.. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 921/19

Dotyczy : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. "Aktywizacja społeczna" w ramach realizacji projektu "Czas na sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 919/19

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie dzialalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 918/19

Dotyczy : miany zarządzenia Nr PM-908/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej-schroniska dla osób bezdomnych
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 917/19

Dotyczy : zmiany zarządzenia Nr PM-909/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 916/19

Dotyczy : zawarcia kolejnej umowy użyczenia lokalu mieszkalnego o powierzchni 129,33 m2 położonego w budynku przy ul. Królowej Bony 3/1 w Gliwicach z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 915/19

Dotyczy : wyłączenia z przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Różanej 2 w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 914/19

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 913/19

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 911/19

Dotyczy : zmieniające zarządzenie nr PM 555/11 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 910/19

Dotyczy : nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 424, obręb Nowe Gliwice, zajętej pod ulicę Pocztową w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 909/19

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 908/19

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 907/19

Dotyczy : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 11191 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 282 013 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP