Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta 

wydruk do pliku pdf

Szukaj:


 

Zarządzenia Prezydenta Miasta

• zarządzenie Nr 228/19

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Józefa Rostka, stanowiących własność Skarbu Państwa
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 227/19

Dotyczy : nabycia działki nr 14/3, obręb Wójkowe Pole
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 226/19

Dotyczy : przeznaczenia do przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Raciborskiej 6 w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 225/19

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 224/19

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 223/19

Dotyczy : konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 222/19

Dotyczy : konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 221/19

Dotyczy : konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 220/19

Dotyczy : konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego rządowego programu \"Posiłek w szkole i w domu\" na lata 2019-2023
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 219/19

Dotyczy : konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielenia posiłku dzieciom i młodzieży na lata 2019-2023 w ramach wieloletniego rządowego programu \"Posiłek w szkole i w domu\" na lata 2019-2023.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 218/19

WYKONANE
Dotyczy : zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 r.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 217/19

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na północ od ulicy Odlewników 62, obejmującej działkę nr 121 obręb Politechnika i zawarcia nowej umowy dzierżawy z wnioskodawcą.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 216/19

Dotyczy : przeznaczenia do ponownego wydzierżawienia części nieruchomości Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00046597/2, oznaczonej jako działka nr 513 obr. Łabędy, z przeznaczaniem pod istniejące garaże murowane wraz z miejscami postojowymi.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 215/19

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gliwicach na płd. od ul. Horsta Bienka z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 214/19

Dotyczy : nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności działki nr 630, obręb Ostropa Południe
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 213/19

Dotyczy : obciążenia działki nr 324, obręb Stare Miasto, prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 212/19

Dotyczy : obciążenia działki nr 633/5, obręb Politechnika, prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 211/19

Dotyczy : obciążenia działki nr 308/2, obręb Stare Gliwice służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 210/19

Dotyczy : utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz nadania Regulaminu określającego procedurę prowadzenia listy
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 207/19

WYKONANE
Dotyczy : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 10625 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 268 780 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP