Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta 

wydruk do pliku pdf

Szukaj:


 

Zarządzenia Prezydenta Miasta

• zarządzenie Nr 789/19

Dotyczy : konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 788/19

Dotyczy : nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności działki nr 85/1, obręb Ligota Zabrska
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 787/19

Dotyczy : obciążenia działki nr 689, obręb Bojków Wschód służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 786/19

Dotyczy : obciążenia działki nr 279, obręb Sikornik, prawem służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 785/19 oraz wykaz nr 132/2019

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 20, obręb Sośnica, zapisaną w KW nr GL1G/00030091/0 o powierzchni 0,0738 ha oraz działkę nr 21, obręb Sośnica, zapisaną w KW nr GL1G/00033269/0, o powierzchni 0,0636 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Związkowej, stanowiącej własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 784/19

Dotyczy : niekorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 10/3 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 10/9, obręb Przedmieście
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 783/19

Dotyczy : nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 10/10 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 10/9, obręb Przedmieście
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 779/19

Dotyczy : ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice w 2019 r.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 777/19

Dotyczy : konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 776/19

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona" w ramach realizacji projektu "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 775/19

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja zawodowa", w ramach realizacji projektu "Czas na sukces", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 774/19

Dotyczy : unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Aktywizacja zawodowa dla osiedla Baildona", w ramach realizacji projektu "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 773/19 oraz wykaz nr ZGM/187/2019

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Libelta 12, stanowiącego własność miasta Gliwice
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 772/19 oraz wykaz nr ZGM/186/2019

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Szybowcowa 1, stanowiącego własność miasta Gliwice
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 771/19 oraz wykaz nr ZGM/185/2019

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Szybowcowa 3, stanowiącego własność miasta Gliwice
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 770/19

Dotyczy : obciążenia działki nr 24, obręb Zalew Czechowice, prawem służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 769/19

Dotyczy : nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 281/1, obręb Kolej
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 768/19 oraz wykaz nr 129/2019

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umowy dzierżawy z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach w rejonie kolei piaskowej
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 767/19 oraz wykaz nr 16/SP/2019

Dotyczy : przeznaczenia do wynajęcia, na czas nieoznaczony, lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kozielskiej 9 w Gliwicach, stanowiących własność Skarbu Państwa
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 766/19

Dotyczy : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-190/2019 z dnia 4-01-2019 r. dotyczącego oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej na północ od ul. Daszyńskiego (dz. nr 601, obręb Nowe Miasto) zabudowanej garażem przeznaczonym do sprzedaży na rzecz najemcy
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 11039 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 279 105 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP