Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Inne przetargi 

plik rss Inne przetargiwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy, w terminie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice Sp. z o.o. (PEC)


logo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

tel. 32/335-01-05, faks 32/335-01-07, office@pec.gliwice.pl

OGŁASZA
przetarg z publikacją ogłoszenia, organizowany
wg procedur określonych regulaminem
PEC – Gliwice Sp. z o.o.

na
przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy, w terminie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice Sp. z o.o.

Ogłoszenie dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętego ustawą PZP.
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135.
Materiały przetargowe:
materiały do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej www.pec.gliwice.pl.
Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice w dobrym stanie technicznym, zdolnym do ruchu i użytkowania.
Dotyczy to następujących urządzeń:

  • taśmociągi,
  • zwałowarka obrotowo-szynowa ZOS 800-16,
  • urządzenia i instalacje elektryczne związane z ciągiem nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice,
  • infrastruktura – sieć cieplna, wodnokanalizacyjna itp.

Oferty częściowe:
nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe:
zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych.
Wadium:
5000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • cena (netto) – 95%,
  • gwarancja – 5%.

Termin składania ofert:
26 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert:
kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115).
Termin otwarcia ofert:
26 czerwca 2019 r. o godz. 10.30.
Miejsce otwarcia ofert:
świetlica PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113).
Termin związania ofertą:
19 lipca 2019 r.
Umowy ramowe:
nie dotyczy.
Dynamiczny system zakupów:
nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
nie dotyczy.
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
Zbigniew Superat, tel. 32/335-0-151/ 504-296-330 (w zakresie merytorycznym),
Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32/335-0-104 (w zakresie formalnym).


Okres publikacji ogłoszenia : od 18-06-2019 00:00:00 do 26-06-2019 10:00:00


 liczba odsłon strony: 224 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP