Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta 

wydruk do pliku pdf

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz


Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta

tel. 32-230-69-51, 32-239-11-82
pm@um.gliwice.pl

Sekretariat  Prezydenta – I piętro, pok. 123


Zakres zadań
Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje Miasto na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, koordynuje przygotowanie i  realizację wieloletnich planów i   programów rozwoju Miasta, zapewnia przygotowanie projektów  jak również realizację uchwał Rady Miejskiej, nadzoruje organizację pracy Urzędu Miejskiego, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Urzędu oraz pozostałych pracowników Urzędu.
 
Więcej o  kompetencjach Prezydenta Miasta w: Statucie  Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
 
Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00-17.00.  Przed wizytą w Urzędzie Miejskim  należy telefonicznie  lub  osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.I Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek
 
Piotr Wieczorek
I Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32-231-78-22,  32-239-11-24
zp1@um.gliwice.pl

Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 115
 
Zakres zadań
Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek nadzoruje realizację zadań z zakresu architektury, inwestycji miejskich, gospodarki komunalnej, nadzoru właścicielskiego   jak również obrony cywilnej.
Nadzoruje pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracę  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.
Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:  
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Straż Miejska Gliwice
 • Zarząd Dróg Miejskich

 oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” SA
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice spółka. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice spółka z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
 • Szpital Miejski  nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
 • Zarząd Budynków Miejskich  I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu MiejskiegoII Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann

Adam Neumann
II Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32-231-46-30, 32-239-11-40
zp2@um.gliwice.pl

Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań
Zastępca Prezydenta Adam Neumann nadzoruje realizację zadań z  zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, planowania strategicznego, planowania przestrzennego, systemu informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i geodezji. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 
Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu MiejskiegoIII Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala

Krystian Tomala
III Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32-231-44-46, 32-239-12-75
zp3@um.gliwice.pl

Sekretariat III Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 132

Zakres zadań
Zastępca Prezydenta Krystian Tomala nadzoruje realizację zadań  z  zakresu kultury,  edukacji, zdrowia i spraw społecznych.
Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:
 • Teatr Miejski w Gliwicach
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 • jednostki ochrony zdrowia
 • jednostki pomocy społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe
 
Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu MiejskiegoSekretarz Miasta Andrzej Karasiński

Andrzej Karasiński
Sekretarz Miasta

tel. 32-238-54-05, 32-239-11-53
se@um.gliwice.pl

Sekretariat Sekretarza Miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań
Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński nadzoruje realizację zadań  z  zakresu spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, komunikacji oraz obsługi jednostek pomocniczych miasta (Rad Osiedli) i Młodzieżowej Rady Miasta oraz doskonali metody zarządzania miastem ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych.
 
 
Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu MiejskiegoSkarbnik Miasta Ryszard Reszke

Ryszard Reszke
Skarbnik Miasta

tel. 32-238-54-1132-239-12-63
sk@um.gliwice.pl

Sekretariat Skarbnika Miasta – I piętro, pok. 103


Zakres zadań
Do zadań Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta.
 
 
Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu MiejskiegoKatarzyna Śpiewok Dyrektor Urzędu

Katarzyna Śpiewok
Dyrektor Urzędu

tel. 32-238-54-0732-239-11-61
s_dyr@um.gliwice.pl

Sekretariat Dyrektora Urzędu – I piętro, pok. 108


Zakres zadań
Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok  odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. M.in. koordynuje i nadzoruje obsługę interesantów Urzędu, wdrażanie systemów zarządzania Urzędem, nadzoruje terminowość i właściwość rozpatrywania skarg i wniosków.
 
Więcej  – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


baner

Składy Zarządów Miasta oraz Kierownictwa Miasta od 1990 r. do 2018 r. liczba odsłon strony: 56 231 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP