Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta 

wydruk do pliku pdf

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta

tel. 32 230 69 51
pm@um.gliwice.pl

Sekretariat  Prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i  realizację wieloletnich planów i  programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta. Kieruje Urzędem Miejskim, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, dyrektora Urzędu oraz pozostałych pracowników Urzędu.
 

Więcej o  kompetencjach Prezydenta Miasta w: Statucie  Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
 

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00-17.00.  Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie  lub  osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.


II Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann

Adam Neumann
I Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32 239 11 40
zp1@um.gliwice.pl

Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Adam Neumann nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, nadzoru właścicielskiego, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz następujące spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.
 • Górnośląska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Mariusz Śpiewok - zastępca prezydenta miasta

Mariusz Śpiewok
II Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32 231 78 22
zp2@um.gliwice.pl

Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta,  inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, a także informatyzacji i zamówień publicznych.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych

 • Zarząd Dróg Miejskich

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


III Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala

Krystian Tomala
III Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32 231 44 46
zp3@um.gliwice.pl

Sekretariat III Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 132

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Krystian Tomala nadzoruje realizację zadań z  zakresu kultury, sportu i promocji miasta, a także edukacji, zdrowia i spraw społecznych.
Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Teatr Miejski w Gliwicach

 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

 • jednostki ochrony zdrowia

 • jednostki pomocy społecznej

 • Miejska Biblioteka Publiczna

 • Muzeum

 • Powiatowy Urząd Pracy

 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński

Andrzej Karasiński
Sekretarz Miasta

tel. 32 238 54 05
se@um.gliwice.pl

Sekretariat Sekretarza Miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński nadzoruje realizację zadań  z  zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego, elektromobilności, spraw obywatelskich, spraw urzędu stanu cywilnego oraz komunikacji.
Nadzoruje także pracę zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej oraz komisji urbanistyczno-architektonicznej. Odpowiada za współpracę z Politechniką Śląską oraz Radą Miasta, jednostkami pomocniczymi miasta i Młodzieżową Radą Miasta.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne: 

 • Centrum Ratownictwa Gliwice

 • Straż Miejska Gliwice

Odpowiada również za współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
oraz Powiatową Inspekcją Sanitarną.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Skarbnik Miasta Ryszard Reszke

Ryszard Reszke
Skarbnik Miasta

tel. 32 238 54 11
sk@um.gliwice.pl

Sekretariat Skarbnika Miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik Miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Stella Górny p.o. Dyrektor Urzędu

Stella Górny
p.o. Dyrektor Urzędu

tel. 32 238 54 07
dyr@um.gliwice.pl

Sekretariat p.o. Dyrektora Urzędu – I piętro, pok. 108

Zakres zadań

P.o. Dyrektor Urzędu Stella Górny odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów Urzędu i wdrażanie systemów zarządzania.  Prowadzi także nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji.

Więcej  – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


baner

Składy Zarządów Miasta oraz Kierownictwa Miasta od 1990 r. do 2018 r. liczba odsłon strony: 63 080 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP