Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rada Miasta 

wydruk do pliku pdf

ratusz miejski             WYBORY ŁAWNIKÓW 2019


Kadencja Rady Miasta Gliwice 2018-2023
(21 października 2018 r. - 21 października 2023 r.)
 


Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące
i kontrolne, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta. Rada Miasta Gliwice liczy w pełnym składzie 25 radnych.

W trakcie kolejnych sesji, Rada Miasta decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania miasta. Więcej o prawach i obowiązkach radnych i kompetencjach Rady Miasta – Statut Miasta i Regulamin Rady Miasta.
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta dostępne są w zakładkach poszczególnych komisji. Protokoły z sesji Rady Miasta wraz z:

  • porządkiem obrad, 

  • informacją o pracy prezydenta w okresie międzysesyjnym,

  • nagraniem dźwiękowym obrad,

  • wynikami głosowań imiennych

dostępne są na stronie Sesje Rady Miasta - terminy, projekty uchwał, transmisja
i retransmisja obrad
lub w wersji papierowej, do wglądu w Biurze  Rady Miasta, pokoje 136 i 143, I piętro Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby niesłyszące mogą się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie szczegółowego zapisu, obrazującego przebieg obrad Rady Miasta w punkcie, którym osoby te są zainteresowane. Z wnioskiem można zgłosić się  do Biura Rady Miasta (pok. 136, I piętro UM) lub za pośrednictwem Konsultanta ds. osób Niepełnosprawnych (stanowisko na parterze UM). Osoba niesłysząca, której sprawa będzie przedmiotem obrad Rady Miasta, może wystąpić do Biura Rady Miasta z wnioskiem o zapewnienie udziału tłumacza języka migowego w sesji Rady Miasta, w interesującym ją punkcie.

Udostępnianie wydruków aktów prawnych odbywa się za opłatą, zasady regulowane są zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-956/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udostępniania wydruków aktów prawnych.

Dane osobowe mieszkańców, zawarte w uchwałach Rady Miasta, zostały przed upublicznieniem aktu w BIP zanonimizowane, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Za anonimizację danych osobowych odpowiada Naczelnik Biura Rady Miasta.

Adres mailowy: br@um.gliwice.pl
Telefon kontaktowy do Biura Rady Miasta: 32/ 238-54-27.


baner

Składy Rady Miasta Gliwice - kadencje od 1990 r do 2018 r.


  liczba odsłon strony: 156 553 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP