Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rada Miasta 

wydruk do pliku pdf

ratusz miejski


Kadencja Rady Miasta Gliwice 2014-2018


Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące
i kontrolne, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta. Rada Miasta Gliwice liczy w pełnym składzie 25 radnych.

W trakcie kolejnych sesji, Rada Miasta decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania miasta.

Więcej o prawach i obowiązkach radnych i kompetencjach Rady Miasta – Statut Miasta
i Regulamin Rady Miasta.


Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta dostępne są w zakładkach poszczególnych komisji.

    Protokoły z sesji Rady Miasta wraz z:

  • porządkiem obrad, 
  • informacją o pracy prezydenta w okresie międzysesyjnym,
  • nagraniem dźwiękowym obrad,

dostępne są na stronie Sesje Rady Miasta - terminy, projekty uchwał, transmisja
i retransmisja obrad
lub w wersji papierowej, do wglądu w Biurze  Rady Miasta, pokoje 136 i 143, I piętro Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby niesłyszące mogą się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie szczegółowego zapisu, obrazującego przebieg obrad Rady Miasta w punkcie, którym osoby te są zainteresowane. Z wnioskiem można zgłosić się  do Biura Rady Miasta (pok. 136, I piętro UM) lub za pośrednictwem Konsultanta ds. osób Niepełnosprawnych (stanowisko na parterze UM). Osoba niesłysząca, której sprawa będzie przedmiotem obrad Rady Miasta, może wystąpić do Biura Rady Miasta z wnioskiem o zapewnienie udziału tłumacza języka migowego w sesji Rady Miasta, w interesującym ją punkcie.

Udostępnianie wydruków aktów prawnych odbywa się za opłatą, zasady regulowane są zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-6671/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udostępniania wydruków aktów prawnych.

 

Adres mailowy: br@um.gliwice.pl                                                                 Telefon kontaktowy do Biura Rady Miasta: 32/ 238-54-27.


baner

Składy Rady Miasta Gliwice - kadencje od 1990 r do 2014 r.


  liczba odsłon strony: 131 085 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP