Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW 

wydruk do pliku pdf
  • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach  przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  • Sprawy wpływające do Urzędu Miejskiego w Gliwicach są ewidencjonowane przez Biuro Podawcze, a następnie kierowane do sekretariatu właściwego Wydziału Urzędu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane naczelnikowi Wydziału, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
  • Urząd Miejski w Gliwicach rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP i e-PUAP jak również udziela informacji telefonicznie.
  • Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
 


 liczba odsłon strony: 65 472 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP