Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Spis rejestrów publicznych / Stały rejestr wyborców

Stały rejestr wyborców


Nazwa rejestru

Stały rejestr wyborców

Prowadzony od:

16.06.1993

Podstawa prawna prowadzenia rejestru

Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277)

Cel prowadzenia rejestru

potwierdzenie prawa wybierania oraz prawa wybieralności

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru

Damian Cichorz, pok. 217, tel. 32 238 54 34, Henryk Sałek, pok. 221, tel. 32 239 11 03;

Rejestr zawiera

nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania; w zakresie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania.

Dostępność

z ograniczeniem jawności

Ograniczenie jawności:

Ograniczenie jawności - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.).

Wydział prowadzący

Wydział Spraw Obywatelskich
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-08-24 11:22:55
Informację wprowadził do BIPPiotr Sojka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-24 11:22:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieTomasz Bartel18-11-2022 08:48:24
2Utworzenie dokumentuPiotr Sojka24-08-2020 11:22:55