URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH  
 
 
IR.271.20.2020 Gliwice,  01-06-2020 r.
  nr kor. UM.499382.2020

 
Dotyczy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów


Odpowiedź na zapytania do ogłoszenia
 
      W związku ze złożonym zapytaniem do treści ogłoszenia w imieniu zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o przesłanie analizy/ badań pobranej ziemi oraz zdjęć odpadów do zabrania.
 
Odpowiedź:

 

Zamawiający uzupełnia załączniki do ogłoszenia o badania identyfikujące substancję oraz zdjęcia odpadów do zabrania, które otrzymują brzmienie:
Załącznik nr 5 - badania identyfikujące substancję,
Załącznik nr 6 - zdjęcia odpadów.
 
Pytanie nr 2:
 
Zwracam się z prośbą o przesłanie badań zanieczyszczonego gruntu, do zapytania pod nazwą; "Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 14 ul. Przedwiosnie 2 0 modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów".
 
Odpowiedź:
 
Patrz: odpowiedz na pytanie nr 1.

  Z poważaniem

Mariusz Komidzierski

p.o. Naczelnik Wydziału
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
www.gliwice.eu

 

Wydział Inwestycji i Remontów

 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 2391202
fax +48 32 2314058
ir@um.gliwice.pl