URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH  
 
 
IR.271.20.2020 Gliwice,  08-06-2020 r.
  nr kor. UM.519594.2020

 
Dotyczy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów


Odpowiedź na zapytania do ogłoszenia
 
      W związku ze złożonym zapytaniem do treści ogłoszenia w imieniu zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 5:

W związku z ogłoszonym postępowaniem proszę o udostępnienie badań zanieczyszczonego gruntu.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający w dniu 01.06.2020r. na stronie BIP ogłoszenia https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,11161,, umieścił załącznik pn. "badania identyfikujące substancje" oraz zdjęcia odpadów.


  Z poważaniem

Mariusz Komidzierski

p.o. Naczelnik Wydziału
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
www.gliwice.eu

 

Wydział Inwestycji i Remontów

 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 2391202
fax +48 32 2314058
ir@um.gliwice.pl