oznaczenie sprawy IR.271.20.2020
UM.538805.2020
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice
Wydział Inwestycji i Remontów  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 62 258,16 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
EKOKRUSZYWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOWOGRODZKA 50/515  00-695 WARSZAWA
140 400,00 
21 dni
nie dotyczy
zgodnie ze wzorem umowy
 2
PPUH VIG SP Z O.O.
PUŁASKIEGO 68G   42-300 MYSZKÓW
87 750,00 
21 dni
nie dotyczy
zgodnie ze wzorem umowy
 3
REMONDIS SP. Z O.O.
ZAWODZIE 18   02-981 WARSZAWA
 59 760,00
21 dni
nie dotyczy
zgodnie ze wzorem umowy

Barbara Kołodziejczyk
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)