IR.271.20.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
Nr PZPU:  PZPU/U/534/IR/2020     Nr PZPU zamówienia podstawowego:
Zamawiający:  Miasto Gliwice
Tryb:
przetarg w oparciu o Kodeks cywilny
Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
  poniżej kwoty, od której stosuje się ustawę pzp
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 13-07-2020 r.
Nr zawartej umowy:
IR.272.28.2020 CRU:1536/20
Wybrany wykonawca (nazwa):

REMONDIS SP. Z O.O. ZAWODZIE 18, 02-981 WARSZAWA

Wartość zawartej umowy
netto:
55 250,00zł
brutto: 
59 670,00zł
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)