URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  20-01-2021 r.
  nr kor. UM.103014.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 
  • ZAŁĄCZNIK NR 7 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM UBEZPIECZENIA) str. 19:

JEST:

"(...)

u. odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; v. odpowiedzialność cywilna najemcy za szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000,00 zł; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1 500 000,00 zł (...)."

 

POWINNO BYĆ:

"(...)

u. odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1 500 000,00 zł; v. odpowiedzialność cywilna najemcy za szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000,00 zł;(...)."

 

  • ZAŁACZNIK NR 9 - dokonuje się aktualizacji SZKODOWOŚCI MIASTA GLIWICE zgodnie z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.

 

 

Załącznik:

- aktualizacja szkodowości Miasta Gliwice wg stanu na 12 stycznia 2021 r.

 
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl