URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  21-01-2021 r.
  nr kor. UM.161346.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
 
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 08-02-2021 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08-02-2021 r. o godz. 14:00 w sali 254 [transmisja online www.youtube.com/channel/UCen2vhct6YI4W9bs4uFObSA], piętro II w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl