URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  28-01-2021 r.
  nr kor. UM.211106.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - formularz cenowy.

  • wyżej wymieniony załącznik nr 5 uzyskuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

2. ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.

  • § 1 ust. 2

JEST: "(...) rad osiedli (...)"

POWINNO BYĆ: "(...) rad dzielnic (...)"

 

3. ZAŁĄCZNIK NR 10A  - Zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia.

• zmiana nr 1 – tabela nr 1 Sumy ubezpieczenia JEST Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - miasto Gliwice: - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 17 057 214,09 zł” - kolumna „SUMA: 17 057 214,09 zł” POWINNO BYĆ Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - miasto Gliwice: - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 11 617 965,71 zł” - kolumna „SUMA: 11 617 965,71 zł”

• zmiana nr 2 – tabela nr 1 Sumy ubezpieczenia

JEST: - kolumna „Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Gliwicach – Wydział Kultury i Promocji Miasta”

POWINNO BYĆ: - kolumna „Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Gliwicach - Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Kultury i Sportu”.

• zmiana nr 3 - tabela nr 1 Sumy ubezpieczenia JEST Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 8 216 263,06 zł” - kolumna „SUMA: 8 891 403,33 zł” POWINNO BYĆ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 8 197 363,06 zł” - kolumna „SUMA: 8 872 503,33 zł” • zmiana nr 4 - tabela nr 1 Sumy ubezpieczenia JEST SUMA - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 1 114 942 998,87 zł” - kolumna „SUMA: 1 495 499 754,59 zł” POWINNO BYĆ SUMA - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 1 109 484 850,49 zł” - kolumna „SUMA: 1 490 041 606,21 zł” • zmiana nr 5 - tabela nr 1 Sumy ubezpieczenia JEST „w tym Miasto Gliwice:” - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 1 042 335 556,90 zł” - kolumna „SUMA: 1 399 302 506,97 zł” POWINNO BYĆ „w tym Miasto Gliwice:” - kolumna „Grupa I KŚT – budynki: 1 036 877 408,52 zł” - kolumna „SUMA: 1 393 844 358,59 zł” • zmiana nr 6 PODSUMOWANIE JEST: „Grupa I KŚT – budynki: 1 114 942 998,87 zł” „SUMA: 1 691 230 388,39 zł” POWINNO BYĆ: „Grupa I KŚT – budynki: 1 109 484 850,49 zł” „SUMA: 1 685 772 240,01 zł”

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy (po modyfikacji)

2) Załącznik nr 10A do SIWZ - zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia po modyfikacji.

 
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl