oznaczenie sprawy ZA.271.73.2020 UM.284389.2021
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 372 500,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
WOŁOSKA 22A  02-675 WARSZAWA
1 600 000,00 
zgodnie z SIWZ
nie dotyczy
zgodnie z SIWZ - istotne postanowienia umowy
 2
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
GDAŃSKA 132   90-520 ŁÓDŹ
2 387 836,08 
zgodnie z SIWZ
nie dotyczy
zgodnie z SIWZ - istotne postanowienia umowy
 
Katarzyna Ługowska ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie) 
 
Danuta Barańska ..................................................................................... (osoba_zatwierdzająca treść zestawienia)