oznaczenie sprawy ZA.271.103.2020
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 118 487,75 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 264 606,75 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice Część II - Rejon nr 2
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
USŁUGI PORZĄDKOWE KARWIKOLMICHAŁ ŁAWACZ
MECHANIKÓW 15  44-109 GLIWICE
256 266,50 
Zgodnie z SIWZ
Nie dotyczy
Zgodnie ze wzorem umowy
 2
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25   44-145 STANICA
711 892,35 
Zgodnie z SIWZ
Nie dotyczy
Zgodnie ze wzorem umowy
 3
WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM WALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58   44-153 TRACHY
 256 120,50
Zgodnie z SIWZ
Nie dotyczy
Zgodnie ze wzorem umowy
 4
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2   44-100 GLIWICE
 233 746,00
Zgodnie z SIWZ
Nie dotyczy
Zgodnie ze wzorem umowy
 
Grzegorz Stańczak ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie) 
 
Przemysław Wadejsza ..................................................................................... (osoba_zatwierdzająca treść zestawienia)