oznaczenie sprawy ZA.271.103.2020
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 118 487,75 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 287 474,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice Część III - Rejon nr 3
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
USŁUGI PORZĄDKOWE KARWIKOLMICHAŁ ŁAWACZ
MECHANIKÓW 15  44-109 GLIWICE
263 000,75 
Zgodnie z SIWZ
Nie dotyczy
Zgodnie ze wzorem umowy
 2
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25   44-145 STANICA
871 240,40 
Zgodnie z SIWZ
Nie dotyczy
Zgodnie ze wzorem umowy
 4
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2   44-100 GLIWICE
 285 630,75
Zgodnie z SIWZ
Nie dotyczy
Zgodnie ze wzorem umowy
 
Grzegorz Stańczak ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie) 
 
Przemysław Wadejsza ..................................................................................... (osoba_zatwierdzająca treść zestawienia)