oznaczenie sprawy: ZA.271.2.2021
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 

 

Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 184 500,00 zł brutto.

 
 
................................................................................
 
Małgorzata Ordon ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)