oznaczenie sprawy ZA.271.2.2021
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
MGGP AERO SP. Z O.O.
KAROLA KACZKOWSKIEGO 6  33-100 TARNÓW
182 040,00
 2
OPEGIEKA Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 11   82-300 Elbląg
204 180,00
 3
Konsorcjum firm:KPGeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Królewska 65   30-081 KrakówBlom Aviation AS
Astorpveien 64   1894 RAKKESTAD, Norwegia
 283 515,00
 
Małgorzata Ordon ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie) 
 
Angelika Janczarek ..................................................................................... (osoba_zatwierdzająca treść zestawienia)