oznaczenie sprawy: ZA.271.3.2021 UM.505125.2021

 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 

 

Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, motorowerów i przyczep

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 555 266,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Grzegorz Stańczak ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)