URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.11.2021 Gliwice,  26-03-2021 r.
  nr kor. UM.458471.2021
 
Dotyczy: Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. Zmianie ulega treść ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ "WYKAZ OSÓB" i otrzymuje brzmienie ZAŁĄCZNIKA nr 9 (PO MODYFIKACJI), jako załącznika do zawiadomienia o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

2. Zmianie ulega treść ZAŁĄCZNIKA NR 12 do SWZ "Gwarancja należytego wykonania umowy nr ..." i otrzymuje brzmienie ZAŁĄCZNIKA NR 12 do SWZ (PO MODYFIKACJI), jako załącznika do zawiadomienia o modyfikacji warunków zamówienia.

 
 
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 +48 32 238-55-30 za@um.gliwice.pl