URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.11.2021 Gliwice,  29-03-2021 r.
  nr kor. UM.467934.2021
 
Dotyczy: Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu
 
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 02-04-2021 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02-04-2021 r. o godz. 11:00.
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 +48 32 238-55-30 fax +48 32 +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl