URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.5.2021 Gliwice,  09-02-2021 r.
  nr kor. UM.275426.2021
 
Dotyczy: Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. Załącznik nr 5 do SWZ - ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY (modyfikacja 9.02.2021), otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

 
 
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 za@um.gliwice.pl