oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2021
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 

 

Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 280 546,32 zł brutto.

 
 
................................................................................
 
Grzegorz Stańczak ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)