oznaczenie sprawy ZA.271.5.2021
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KRZYSZTOF GROCHALSKI
WOJKOWICKA 2  41-250 CZELADŹ
336 823,20
 
Grzegorz Stańczak ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie) 
 
Przemysław Wadejsza ..................................................................................... (osoba_zatwierdzająca treść zestawienia)