oznaczenie sprawy: ZA.271.6.2021
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych  
 

 

Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r. (2)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 200 000,00 zł brutto.

 
 
................................................................................
 
Marta Bogdańska ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)