Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego 

wydruk do pliku pdf

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach

 

Poniżej przedstawiamy wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
na jakie można dokonywać wpłat z różnych tytułów:

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• podatków i opłat lokalnych,  tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku
od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej(w przypadku braku informacji o indywidualnym rachunku podatnika w ramach Systemu Indywidualnych Płatności Masowych),


dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku
IBAN : PL98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• opłaty skarbowej (m.in. za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia/prokury,
  wydanie zaświadczenia, pozwolenia, zezwolenia, decyzji, dokonanie czynności
  urzędowej). Szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej,
  zwolnień, jak również wysokość stawek tejże opłaty
(załącznik do ustawy
  z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej),


dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku
IBAN :  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• wydania prawa jazdy,
• opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
• licencji na przewóz (osób, taksówkę osobową, rzeczy),
• wydania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,
• legitymacji instruktora,
• opłaty za usuwanie pojazdów z dróg  na parking strzeżony,
• opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym,
• wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
• dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
• bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
• trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
• sprzedaży nieruchomości (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice),
• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice),
• opłaty przekształceniowej,
• ustanowienia służebności,
• wzrostu wartości nieruchomości,
• zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
• opłaty adiacenckiej w związku podziałem nieruchomości,
• opłaty za wycinkę drzew,
• opłaty za kartę wędkarską,
• dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego,
• mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Gliwicach,

• opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza


dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku
IBAN : PL03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• najmu garaży na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa,
• trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  (w przypadku gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),
• opłaty przekształceniowej,
•  sprzedaży nieruchomości (w przypadkach gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),
• udostępniania danych osobowych,
• wydania duplikatu karty dużej rodziny,  

• kar porządkowych,

                                                               

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku
IBAN : PL17 1050 1230 1000 0022 7694 9456  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 23 1050 1230 1000 0023 5269 1410 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• opłat geodezyjnych,
• opłat za rozgraniczenie nieruchomości,


dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN : PL23 1050 1230 1000 0023 5269 1410  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A.  nr : 93 1050 0099 5262 0490 0000 0044 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np.: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego).

 

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN : PL93 1050 0099 5262 0490 0000 0044  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Na rachunek w  ING Bank Śląski S.A. nr : 40 1050 0099 5262 0491 0000 0044 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.

 

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN : PL40 1050 0099 5262 0491 0000 0044 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr : 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 (Depozyt) winny być dokonywane wpłaty z tytułu m.in.:


• wadiów,
• zabezpieczeń należytego wykonania umów,
• kaucji gwarancyjnych.

 

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN : PL42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 58 1050 1214 1000 0024 5003 6898 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• zabezpieczeń roszczeń w formie depozytu do zezwoleń na zbieranie
i przetwarzanie odpadów,


dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN:PL58 1050 1214 1000 0024 5003 6898 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

 

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.
Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju. liczba odsłon strony: 131 190 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP