Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego 

wydruk do pliku pdf

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach

 

Poniżej przedstawiamy wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
na jakie można dokonywać wpłat z różnych tytułów:


Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

• podatków i opłat lokalnych,  tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej
(w przypadku braku informacji o indywidualnym rachunku podatnika w ramach Systemu Indywidualnych Płatności Masowych).

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku
IBAN : PL98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
;


Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

• opłaty skarbowej.

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku
IBAN :  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW;


Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

• wydania prawa jazdy,
• legitymacji instruktora,
• opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
• zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
• licencji na przewóz (osób, taksówkę osobową, rzeczy),
• wydania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,
• wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
• dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
• trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
• sprzedaży (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice),
• opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

• wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• sprzedaży (w przypadkach gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),
• udostępniania danych osobowych.


Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 23 1050 1230 1000 0023 5269 1410 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

• opłat geodezyjnych,
• opłat za rozgraniczenie nieruchomości.


Na rachunek w ING Bank Śląski S.A.  nr : 93 1050 0099 5262 0490 0000 0044 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np.: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego).


Na rachunek w  ING Bank Śląski S.A. nr : 40 1050 0099 5262 0491 0000 0044 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.


Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr : 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
(Depozyt) winny być dokonywane wpłaty z tytułu m.in.:

• wadiów,
• zabezpieczeń należytego wykonania umów,
• kaucji gwarancyjnych.

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. nr 65 1050 1230 1000 0024 1652 0340 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:


• kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską w Gliwicach.


dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku
IBAN : PL 65 1050 1230 1000 0024 1652 0340 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW


Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju. liczba odsłon strony: 116 926 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP