Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Reklamowanie usługi turystycznej 

wydruk do pliku pdf

Zmiana miejsca zakwaterowania, brudne pokoje, widok z okna inny niż opisany w umowie, zmiana programu zwiedzania - to przykłady nieprawidłowości związanych z realizowaniem przez niektóre biura podróży umów dotyczących świadczenia usług turystycznych.  Warto mieć treść umowy o usługę turystyczną przy sobie. Będzie ona punktem odniesienia w przypadku sporu z usługodawcą.
    Konsument powinien złożyć reklamację niezwłocznie na ręce pilota, opiekuna grupy lub rezydenta jeszcze w czasie trwania wycieczki. Wówczas organizator turystyczny może uzdrowić sytuację na miejscu proponując nam tzw. świadczenie zastępcze bez obciążania konsumenta jakimikolwiek kosztami. Jeżeli organizator turystyki nie usunie opisanych niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, to konsument może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych wydatków. Jeżeli natomiast, jakość świadczenia zastępczego jest niższa, od jakości usługi opisanej w umowie, konsument ma prawo do żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej. Generalnie reklamację możemy złożyć nawet do 3 lat od dnia zawarcia umowy o usługę turystyczną..  Róbmy to zawsze na piśmie, opatrując go datą i podpisem. Warto wcześniej zgromadzić dokumentację fotograficzną, zbierać rachunki, znaleźć świadków. Pilot ma obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji (sporządzamy pismo w dwóch egzemplarzach).. Reklamować można każdą imprezę turystyczną, także wyjazdy „promocyjne”, „specjalne” i „last minute”.

Sporządzając pismo reklamacyjne, należy podać swoje dane, informacje o umowie z biurem podróży, (kiedy została zawarta, numer umowy, miejsce pobytu). Należy dokładnie opisać reklamowane niezgodności z umową (np. fatalne warunki panujące w hotelu, robactwo, brak klimatyzacji), wycieczkę po Nilu, która miała trwać 12 godzin z godzinną przerwą na obiad, a faktycznie trwała 8 godzin bez posiłku). Warto dołączyć do pisma wszelkie dowody potwierdzające niewłaściwą realizację umowy (np. oświadczenia właściciela statku, rachunki za posiłek). W reklamacji można również zamieścić swoje żądania i oczekiwania. Można także domagać się wypłaty odszkodowania - wtedy szczególnie ważne staje się udowodnienie faktycznie poniesionej szkody. Czasami w sporach tego typu bywa pomocna tzw. Karta Frankfurcka, wykorzystywana zwyczajowo przez europejskie biura turystyczne. Określa ona w procentach wysokość odszkodowania, którego konsument może się domagać w razie nieodpowiedniego wykonania szczegółowo określonej usługi turystycznej.

Jeżeli organizator turystyki nie usunie opisanych niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, to konsument może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych wydatków. Jeżeli natomiast, jakość świadczenia zastępczego jest niższa, od jakości usługi opisanej w umowie, konsument ma prawo do żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej. Generalnie reklamację możemy złożyć nawet do 3 lat od dnia zawarcia umowy o usługę turystyczną. Róbmy to zawsze na piśmie, opatrując go datą i podpisem.
Warto zrobić wcześniej zdjęcia, zgromadzić rachunki, znaleźć świadków. Pilot ma obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji (sporządzamy pismo w dwóch egzemplarzach). Reklamować można każdą imprezę turystyczną, także wyjazdy „promocyjne”, „specjalne” i „last minute”. Konsument ma prawo domagać się tzw. świadczenia zastępczego jeszcze w czasie trwania wypoczynku, bez obawy o obciążenie dodatkowymi kosztami. Świadczenie zastępcze musi być, co najmniej takiej samej, jakości jak deklarowane na w umowie. Jeżeli jest gorsze, to można żądać obniżenia ceny usługi lub odstąpić od umowy (wymagając na przykład zapewnienia natychmiastowego transportu do miasta wyjazdu lub kraju).
Sporządzając pismo reklamacyjne, należy podać swoje dane, informacje o umowie z biurem podróży (kiedy została zawarta, numer umowy, miejsce pobytu). Należy dokładnie opisać reklamowane niezgodności z umową (np. fatalne warunki panujące w hotelu, wycieczkę po Nilu, która miała trwać 12 godzin z godzinną przerwą na obiad, a faktycznie trwała 8 godzin bez posiłku). Warto dołączyć do pisma wszelkie dowody potwierdzające niewłaściwą realizację umowy (np. oświadczenia właściciela statku, rachunki za posiłek). W reklamacji można również zamieścić swoje żądania i oczekiwania. Można także domagać się wypłaty odszkodowania - wtedy szczególnie ważne staje się udowodnienie faktycznie poniesionej szkody. Czasami w sporach tego typu bywa pomocna tzw. Karta Frankfurcka, wykorzystywana zwyczajowo przez europejskie biura turystyczne. Określa ona w procentach wysokość odszkodowania, którego konsument może się domagać w razie nieodpowiedniego wykonania szczegółowo określonej usługi turystycznej.

 

 

 

 


Redakcja: Izabella Leśniewska-Drwięga. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. liczba odsłon strony: 1 909 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP