Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kłopotliwy remont w mieszkaniu 

wydruk do pliku pdf

KŁOPOTLIWY REMONT W MIESZKANIU

 
Dobry fachowiec jest na wagę złota.Co jednak zrobić, kiedy trafi się nam ktoś niesumienny albo nawet nieuczciwy? Może został wybrany zbyt pochopnie i bez rekomendacji? Spróbujmy chronić się przed partaczami.

Wybieramy starannie firmę
Szukajmy wykonawcy, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Sprawdźmy, czy realizował już zlecenia podobne do naszych i może przedstawić listę referencyjną - wpis do ewidencji nie daje nam gwarancji solidności. Warto zażądać dowodu osobistego i dowiedzieć gdzie usługodawca jest zameldowany. Adresy na firmowych pieczątkach bywają niestety nieaktualne. W razie sporu nie trzeba będzie szukać miejsca zamieszkania, pod który sąd mógłby wysłać ewentualne wezwanie.

Zawierajmy pisemne umowy
Przeszkodą w późniejszym dochodzeniu swoich praw jest brak pisemnej umowy, a przecież w razie sporu musimy się odwołać do faktów. Pisemna forma jest konieczna zwłaszcza, gdy wartość świadczenia przekracza 2 tysiące złotych. Wskazane jest by dokument był szczegółowy. Powinien określać: datę zawarcia umowy, oznaczenie stron (zamawiający – wykonawca), rodzaj powierzonych prac i termin ich wykonania, typ użytego materiału i stronę za niego płacącą, wysokość i sposób wynagrodzenia, a także zasady dochodzenia odszkodowania. Zasadniczym elementem takiej umowy o dzieło jest osiągnięcie konkretnego - wcześniej precyzyjnie określonego - efektu końcowego. Ponieważ rezultat musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb lub nawet upodobań konsumenta, dlatego przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do prac wykonawczych należy opracować szczegółowy projekt. Zawarcie umowy na piśmie gwarantuje również wystawienie nam przez usługodawcę rachunku (faktury) po skończonej pracy.
Jeżeli konsument zawiera umowę ustną, to w razie konfliktu naraża się na trudności natury dowodowej i tarapaty finansowe. W takiej sytuacji druga strona twierdzi przeważnie, że warunki umowy były inne, niż te przedstawiane przez konsumenta. Jednak to właśnie na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, co naprawdę ustalono. Najczęściej wówczas spór jest rozstrzygany w sądzie, który może nie zgodzić się na przesłuchanie stron w danej sprawie. Konsument ryzykuje więc przegraniem procesu. Jeśli podpisujemy umowę przygotowaną przez usługodawcę, to zawsze dokładnie ją przeczytajmy. W razie wątpliwości poradźmy się prawnika. Nie wolno zawierać umowy „w ciemno”, bez dokładnego przeanalizowania jej warunków. Taka praktyka jest jednak nagminna i stanowi przyczynę późniejszych konfliktów. Warto także zrozumieć różnice pomiędzy pojęciami takimi, jak m.in. zaliczka, zadatek czy kara umowna. Nie musimy od razu godzić się na warunki narzucone w umowie kontrahenta. Jeżeli nam nie odpowiadają, spróbujmy je modyfikować (dopisywać, skreślać). Możemy wręcz zacząć od nowa ustalanie treści dokumentu, określając prawa i obowiązki obu stron, co do których osiągniemy porozumienie.

Domagajmy się właściwej realizacji
Załóżmy, że starannie dobraliśmy już konkretnego fachowca i poprawnie zredagowaliśmy umowę. Co zrobić, gdy pomimo tego prace „ślimaczą się”, nie są precyzyjnie wykonywane lub w gotowym już dziele dostrzeżemy wady? Przede wszystkim należy zgłosić usługodawcy reklamację. Najbezpieczniej zrobić to znowu w formie pisemnej. W razie przedłużającego się sporu będziemy mieć dowód naszego działania. Oświadczenie ze stwierdzeniem wad i określeniem żądań można przekazać osobiście (uzyskać poświadczenie otrzymania przez usługodawcę na kopii) lub listem poleconym (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Tymczasem większość konsumentów zgłasza reklamacje niestety tylko telefonicznie.
Gdy wystąpią problemy jeszcze w trakcie realizacji umowy, można rozróżnić trzy sytuacje, w których konsument ma prawa i obowiązki określone przepisami Kodeksu Cywilnego (jeżeli strony nie umówiły się inaczej).

1. Rozpoczęcie lub ukończenie prac opóźnia się
    Każdy z nas ma prawo do przyjrzenia się realizacji umowy w trakcie trwania prac oraz obserwowania ich postępu. Wówczas łatwiej ocenić rzetelność wykonawcy i prawdopodobieństwo do­trzymania wyznaczonych terminów. Na tym etapie konsument posiada szczególne uprawnienia. Może jeszcze odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu dla usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy trzeba sporządzić w formie pisemnej. Usługodawcy należy się wygro­dzenie adekwatne do stanu zaawansowania pracy.

2. Dzieło wykonywane jest w sposób wadliwy
    W naszym interesie jest reagowanie na dostrzeżony nieprawidłowy (niezgodny z umową) sposób wykonywania prac. Możemy wezwać pisemnie do zmiany sposobu działania tak, by był on zgodny z umową. Równocześnie żądamy poprawek, wskazując usługodawcy określony termin. Jeżeli wezwanie nie dało oczekiwanego rezultatu, możemy odstąpić od umowy albo powierzyć poprawki i dokończenie prac innym osobom - na koszt i ryzyko nierzetelnego usługodawcy. Wtedy nie tylko poniesie on koszty związane z zatrudnieniem nowej firmy, ale odpowiadać będzie także za jej działania, choć nie dokonywał jej wyboru.

3. Usterki dotyczą ukończonego dzieła
     Jeżeli wady w ukończonym dziele są usuwalne, należy zażądać pisemnie wykonania naprawy w rozsądnym terminie. Jeśli usługodawca nie wyraża gotowości usunięcia wad, można znaleźć inne rozwiązanie w drodze mediacji lub ostatecznie oddać sprawę do sądu.
Jeżeli wady w ukończonym dziele są nieusuwalne, ważne jest rozróżnienie czy są to wady istotne czy nieistotne. Od stwierdzenia tego faktu zależne są uprawnienia konsumenta określone prze­pisami Kodeksu Cywilnego. Istotną jest wada uniemożliwiająca normalne korzystanie z danej rzeczy, zgodne z celem określo­nym w umowie albo odbierająca dziełu cechy właściwe danemu przedmiotowi, zarówno estetyczne jak i funkcjonalne. Gdy nie da się usunąć istotnej usterki, możemy pracy nie przyjąć i żądać odstąpienia od umowy. Natomiast, gdy wady są nieusuwalne, ale mało istotne, możemy jedynie żądać obniżenia ustalonego dla usługodawcy wynagrodzenia. Nie przysługują nam uprawnienia z rękojmi, jeżeli przez swoje wymagania - wbrew przestrogom usługodawcy - sami spowodowaliśmy wadliwość dzieła.

4. Co zrobić, gdy...
   Do rzecznika konsumentów w Gliwicach trafia miesięcznie kilkadziesiąt spraw, w których klienci skarżą się na niesumienność i nieterminowość zatrudnionych do przeprowadzenia remontu firm. Zdarzają się także ewidentne oszustwa – wykonawca „znika” po pobraniu opłaty gwarancyjnej, zaliczki lub po podpisaniu przez klienta umowy o kredyt. Potem na próżno dziesiątki razy dzwonimy pod wskazany numer lub szarpiemy klamkę w siedzibie firmy.
Powierzyłem renomowanej firmie wykonanie mebli kuchennych oraz ich montaż. Wartość usługi przekraczała 25 tysięcy złotych. Po sześciu miesiącach użytkowania meble okazały się wadliwe. Z szafek zaczęła odstawać okleina, pękł blat, zacinała się szuflada, rozregulowały się zawiasy. Usługodawca początkowo uznał reklamację, ale po wycenie kosztów naprawy stwierdził, że to nasza wina. Jego zdaniem źle użytkowaliśmy z żoną meble. Co mam teraz zrobić? Kiedy dochodzi do takiego sporu, konsument powinien udowodnić, że nie przyczynił się własnym zachowaniem do zaistniałych wad, ale przeciwnie - powstały one w czasie montażu mebli lub nawet w fazie ich produkcji. Nie jesteśmy fachowcami z dziedziny meblarstwa i dlatego musimy skorzystać z pomocy eksperta - osoby posiadającej uprawnienia do wydawania opinii. To on określi faktyczne przyczyny wad, a nawet dokona wyceny powstałych szkód. Właściwego rzeczoznawcę znajdziemy na liście ekspertów do spraw jakości produktów lub usług, dostępnej w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, na przykład na stronie internetowej www.katowice.wiih.gov.pl. Możemy ją również otrzymać w biurze miejskiego rzecznika konsumentów w Gliwicach. Powołanie rzeczoznawcy i uzyskanie jego opinii wiąże się z wydatkami. Koszty są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (elektronika, materiały budowlane, mechanika pojazdów itp.) i mogą wynosić nawet kilkaset złotych. Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z pomocy miejskiego rzecznika konsumentów, który ułatwi znalezienie rozwiązań polubownych oraz pomoże w mediacjach pomiędzy stronami.
Zleciłem zamontowanie w moim domu instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca początkowo robił wszystko zgodnie z planem, który mu dostarczyłem. Później zaczął na własną rękę ulepszać projekt i modernizować instalację bez uzgodnienia ze mną. Podkreśla, że zna się na tym lepiej niż ja i wie, co robi. Chcę, aby instalacja była wykonana zgodnie z założeniami.

Jak mogę zareagować w tej sytuacji?
Istotą umowy o dzieło - poza rezultatem - jest prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Jeżeli są podejmowane sprzecznie z umową, należy pisemnie wezwać wykonawcę do zmiany sposobu realizowania dzieła i wyznaczyć mu w tym celu stosowny termin, na przykład jeden dzień. Gdy po upływie określonego czasu jego postępowanie nie zmieni się, zamawiający może odstąpić od umowy (zrezygnować z wykonawcy robót). Może również powierzyć poprawienie instalacji i dalsze jej wykonanie innej firmie na koszt i odpowiedzialność pierwszego wykonawcy. Jeśli poprzedni wykonawca korzystał z powierzonego materiału, zamawiający może żądać zwrotu materiału lub jego pieniężnej równowartości. W opisanej sytuacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło (art. 627-646, a szczególnie przepis art. 636).   
 
 
Opracowała:
Izabella Leśniewska-Drwięga, Główny Specjalista ds. Ochrony Praw i Interesów Konsumentów;
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, pokój 008, tel. 32 239 11 70  


 liczba odsłon strony: 4 228 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP