Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - lokal użytkowy usytuowany przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14C


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

15 marca 2018 r. o godz. 9.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr III, usytuowanego w budynku przy UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 14c

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 6 września 2099 r.
POWIERZCHNIA LOKALU:  326,47 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 5 pomieszczeń, 3 pomieszczenia WC, korytarz i hol na parterze oraz 9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia WC, pomieszczenie sanitarne, korytarz i 2 hole na I piętrze
KONDYGNACJA: parter, I piętro 
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 379/10 000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 998/1, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/1, 1016/1, 1785/1 o łącznej powierzchni 3652 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00030332/2
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość jest wolna od obciążeń
WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
W PRZETARGACH ZORGANIZOWANYCH 22 CZERWCA 2017 R., 21 WRZEŚNIA 2017 R. I 14 GRUDNIA 2017 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY.
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMINY UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
31 stycznia 2018 r. od godz. 14.30 do 14.45
26 lutego 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15

(dodatkowy termin oględzin: 13 marca 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/33-92-997)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 557 500,00 zł,

w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 9794,25 zł + 2252,68 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 12 046,93 zł

Wadium: 27 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 5580,00 zł


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • wniesienie do 9 marca 2018 r. wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM).

W TYTULE WPŁATY WADIUM NALEŻY PODAĆ NW. INFORMACJE:

 • adres nieruchomości, której przetarg dotyczy,
 • imię i nazwisko osoby/osób licytujących (w przypadku gdy wpłaty dokonywana jest z konta innej osoby niż licytująca).

Do 9 marca 2018 r. należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następujące dokumenty:

 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich;
 3. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, pesel, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji,
 • nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny:

 • przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
 • stawić się na 10 minut przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. SPÓŹNIENIE SIĘ NA PRZETARG SPOWODUJE WYKLUCZENIE Z LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.


Okres publikacji ogłoszenia : od 12-01-2018 00:00:00 do 15-03-2018 15:00:00


 liczba odsłon strony: 1 754 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP