Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

DZIERŻAWA - dz. nr 4, obr. Centrum, ul. Toszecka 13


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

31 lipca 2018 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice położonej przy ul. Toszeckiej 13, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji nr 4, obręb Centrum, na okres 10 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynosi:
1000,00 zł netto w stosunku rocznym
(słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

Minimalna kwota postąpienia wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100).

Wadium w kwocie 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy i pozostaje na koncie depozytowym UM do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej pomiędzy wydzierżawiającym a bankiem. Kwota kaucji podlega oprocentowaniu wg zasad określonych w ww. umowie. Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków dzierżawy i pod tym warunkiem podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:

  • zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;
  • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w tym przedszkoli niepublicznych, które przedłożą referencje organu najpóźniej 24 lipca 2018 r. oraz wpłacą wadium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 24 lipca 2018 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6474/18 z 29 czerwca 2018 r., dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu w dziale Prawo lokalne/Zarządzenia Prezydenta Miasta.
Licytacja rozpocznie się 31 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 034 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-30, 32.


Okres publikacji ogłoszenia : od 04-07-2018 15:40:00 do 31-07-2018 10:00:00


 liczba odsłon strony: 674 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP