Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - lokale usutowane przy ul.: Nowy Świat 1A, Rogera 1, Tarnogórskiej 74, Rybnickiej 48 oraz działka nr 4/2 na płd. od ul. Zabrskiej


logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

9 sierpnia 2018 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, usytuowanego w budynku przy UL. NOWY ŚWIAT 1A

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 23 lutego 2106 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 71,00 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, spiżarnia, łazienka z WC
KONDYGNACJA: III piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 40/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Nowy Świat 1-1A, Pszczyńska 2, Sobótki 1, działki nr 1, 3 o łącznej powierzchni 810 m2, obręb Trynek, KW GL1G/00023992/4
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 1%
WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
W PRZETARGU ZORGANIZOWANYM 28 CZERWCA 2018 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
18 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 9.20 do 9.35, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 155 500,00 zł,
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 2024,25 zł + 465,58 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 2489,83 zł

Wadium: 7800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1560,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego w budynku przy UL. ROGERA 1

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu POWIERZCHNIA LOKALU: 49,43 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia, WC, komórka, pomieszczenie gospodarcze
KONDYGNACJA: poddasze
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 191/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 671 o powierzchni 978 m2, obręb Podlesie, KW GL1G/00032442/0
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
UWAGA: zgodnie z ugodą sądową z 3 lutego 2017 r. właściciele ustalili sposób korzystania z części wspólnych nieruchomości położonej przy ul. Rogera 1, zapisanej KW GL1G/00032442/0, obejmującej budynek mieszkalny oraz obiekt gospodarczy, w ten sposób, że właściciel lokalu mieszkalnego nr 2 nabył prawo do korzystania z południowo-wschodniej części działki nr 671 – oznaczonej na załączniku mapowym nr 1 jako M2, stanowiącym integralną część ugody zagospodarowanej zielenią oraz garażem blaszanym i do wyłącznego korzystania z piwnicy oznaczonej na załączniku nr 2 jako M-1. Z pozostałej części działki nr 671 zagospodarowanej ogródkami, garażem blaszanym oraz obiektem gospodarczym korzystać będą pozostali użytkownicy lokali mieszkalnych przedmiotowej nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń wynikających z pkt 15 ugody, tj. obiekt gospodarczy będzie stanowił części wspólne nieruchomości. W związku z jego złym stanem technicznym współwłaściciele nieruchomości ustalili następujące zasady korzystania z niego: korzystanie w sposób wyłączny i nieodpłatny przez użytkowników lokali mieszkalnych nr 1 lub nr 1, 3 i 4 (dotychczas niewyodrębnionych jako odrębne nieruchomości) z zastrzeżeniem, że ponosić oni będą koszty remontów oraz utrzymania tego obiektu.
W PRZETARGACH ZORGANIZOWANYCH 1 MARCA 2018 R., 26 KWIETNIA 2018 R., 7 CZERWCA 2018 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
16 lipca 2018 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 86 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Minimalne postąpienie: 8700,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej NA PŁD. OD UL. ZABRSKIEJ, zabudowanej garażem

FORMA ZBYCIA: oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na 99 lat
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 4/2, o powierzchni 42 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00067411/8
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
UPRAWNIENIA: dojazd do nieruchomości odbywa się na zasadzie służebności drogowej, po nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00012739/3, polegającej na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 1, pasem o długości 17,00 m i szerokości 3,5 m, o powierzchni 59,50 m2, biegnącym od drogi publicznej – ulicy Zabrskiej w kierunku południowym, w miejscu istniejącego przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej KW nr GL1G/00067411/8. Nabywca działki zostaje obciążony kosztami ustanowienia ww. służebności drogowej w wysokości 1510,44 zł (w tym 282,44 zł 23% podatku VAT). Ponadto, właściciel działki będzie partycypował w kosztach związanych z utrzymaniem trasy przejazdowej w należytym stanie, obejmującym w szczególności: koszty utrzymania czystości, odśnieżania, energii elektrycznej na oświetlenie i monitoring terenu oraz funkcjonowania, konserwacji i napraw bramy, które to koszty odpowiadają 10% rocznych kosztów utrzymania czystości w części wspólnej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 23-23A i płatne będą corocznie na wezwanie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej nr 23-23A.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
TERMIN UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI W CELU OGLĘDZIN:
17 lipca 2018 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 14.30 do 14.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 16 900,00 zł,
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 1895,25 zł + 435,91 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 2331,16 zł
Wadium: 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 170,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, usytuowanego w budynku przy UL. TARNOGÓRSKIEJ 74

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 27 grudnia 2111 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 60,61 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pomieszczenia i WC
KONDYGNACJA:  parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 96/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 380, o powierzchni 589 m2, obręb Podlesie, KW GL1G/00013597/2
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
UPRAWNIENIA: nieruchomość posiada uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innych ksiąg wieczystych, tj. z nieograniczonej w czasie służebności drogi, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 953/2, objętej KW nr GL1G/00045748/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Tarnogórskiej 74, położonych na nieruchomości stanowiącej działkę nr 380, objętej KW GL1G/00013597/2;
– z nieograniczonej w czasie służebności drogi, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 379, objętej KW nr GL1G/00045747/2, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Tarnogórskiej 74, położonych na nieruchomości stanowiącej działkę nr 380, objętej KW GL1G/00013597/2, pod warunkiem ich wyodrębnienia za jednorazowym wynagrodzeniem.
W związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazową opłatę z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności w wysokości 1223,58 zł (w tym 228,80 zł 23% podatku VAT).

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
16 lipca 2018 r. od godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 12.30 do 12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 167 200,00 zł,
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 2634,75 zł + 605,99 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 3240,74 zł
Wadium: 8400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1680,00 zł


o godz. 12.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku przy UL. RYBNICKIEJ 48

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 20 lipca 2110 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 79,65 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – pomieszczenie strychowe: 11,77 m2
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka z WC
KONDYGNACJA: II piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 114/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Rybnicka 46-48-50, działki nr 511/1, 512, 513, o łącznej powierzchni 1342 m2, obręb Sikornik, KW GL1G/00025531/9
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieograniczoną w czasie służebność polegającą na prawie przechodu i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali wyodrębnionych z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00114460/1, będących jej użytkownikami wieczystymi, pod warunkiem ich wyodrębnienia.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 1%
WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
W PRZETARGU ZORGANIZOWANYM 28 CZERWCA 2018 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
18 lipca 2018 r. od godz. 12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 150 100,00 zł,
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 7265,50 zł + 1671,07 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 8936,57 zł

Wadium: 7600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1510,00 zł


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • wniesienie do 3 sierpnia 2018 r. wadium na konto ZGM w ING Banku Śląskim S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM).

W TYTULE WPŁATY WADIUM NALEŻY PODAĆ NW. INFORMACJE:

 • adres nieruchomości, której przetarg dotyczy,
 • imię i nazwisko osoby/osób licytujących (w przypadku gdy wpłaty dokonywana jest z konta innej osoby niż licytująca).

Do 3 sierpnia 2018 r. należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, znajdującego się przy pl. Inwalidów Wojennych 12, następujące dokumenty:

 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich,
 3. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, pesel, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji,
 • nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny:

 • przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
 • stawić się na 10 minut przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. SPÓŹNIENIE SIĘ NA PRZETARG SPOWODUJE WYKLUCZENIE Z LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: realizacją wniosku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 7. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez ZGM są dostępne w Biuletynie informacji publicznej ZGM.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Okres publikacji ogłoszenia : od 09-07-2018 00:00:00 do 09-08-2018 15:00:00


 liczba odsłon strony: 820 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP