Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: Bohaterów Getta Warszawskiego 19, Kościuszki 28, Chorzowskiej 14, Cyraneczki 4, Korczoka 47 (garaż)


logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
1 sierpnia 2019 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 19
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
POWIERZCHNIA LOKALU: 146,98 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 10,34 m2
SKŁAD LOKALU: 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, przedpokój, spiżarka, WC
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 89/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 61 o powierzchni 723 m2, obręb Centrum, KW GL1G/00031781/1
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość jest wolna od obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA W CELU OGLĘDZIN:
16 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 379 000,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3790,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy UL. KOŚCIUSZKI 28
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
POWIERZCHNIA LOKALU: 31,18 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC usytuowanym na klatce schodowej (pozostającego w częściach wspólnych nieruchomości)
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 44/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 495 o powierzchni 413 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00028283/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
17 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 66 900,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Minimalne postąpienie: 670,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku przy UL. CHORZOWSKIEJ 14

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

POWIERZCHNIA LOKALU: 42,60 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak

SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka

KONDYGNACJA: III piętro

STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu

UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 313/10 000

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chorzowska 14,16, działki nr 84/1 i 85 o łącznej powierzchni 886 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00048084/7

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń

W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:

15 lipca 2019 r. od godz. 12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 104 900,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Minimalne postąpienie: 1050,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy UL. CYRANECZKI 4
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu POWIERZCHNIA LOKALU: 37,26 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 153/10 000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Cyraneczki 2-6, działka nr 702 o powierzchni 2792 m2, obręb Sikornik, KW GL1G/00032500/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
19 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 107 400,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1080,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 5 usytuowanego przy UL. KORCZOKA 47
FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
POWIERZCHNIA LOKALU: 13,18 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 8/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Korczoka 45-47, działki nr 726/2, 727, 728, 729, 1846 o łącznej powierzchni 2002 m2, obręb Sośnica, KW GL1G/00033599/2
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:

 1. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu na działce nr 726/2, objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 3 m i długości 6 m w miejscu istniejącego przejazdu wzdłuż wschodniej ściany budynku garażowego nr 1929, do granicy z działką nr 730, gdzie znajduje się brama wjazdowa do nieruchomości przy ulicy Korczoka nr 47a – zgodnie z załącznikiem mapowym do aktu notarialnego Rep. A nr 4510/2015, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 730, objętej księgą wieczystą GL1G/00018975/1. Powierzchnia gruntu objętego służebnością wynosi 18,00 m2.
 2. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 726/2, objętej niniejszą księgą wieczystą, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, o długości 29,24 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 55,48 m2) – polegającą w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością wraz ze zobowiązaniem do każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z wyżej wymienionych przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
 3. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 729, objętej niniejszą księgą wieczystą, w zakresie: przewodu wodociągowego o średnicy 25 mm, o długości 1,79 m wraz ze związaną z nim strefą ochronną (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 3,63 m2) oraz przewodu kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm, o długości 2,49 m wraz ze związaną z nim strefą ochronną (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 7,51 m2) – gdzie całkowita powierzchnia gruntu, którą obejmuje służebność przesyłu na działce nr 729 wynosi 11,14 m2 – polegającą na prawie korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością wraz ze zobowiązaniem do każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii - do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z wyżej wymienionych przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.

UPRAWNIENIA NIERUCHOMOŚCI:
Uprawnienie z odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu po działce nr 731/2, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00003451/4, od zjazdu z ulicy Korczoka pasem oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 2880/2015 z 28 września 2015 r., kolorem zielonym, o szerokości 1,80 m i długości 23,50 m, wzdłuż jej zachodniej granicy, w miejscu istniejącego przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 726/2 wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą. W związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazową opłatę z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności w wysokości 398,74 zł brutto.
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
19 lipca 2019 r. od godz. 12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 14 200,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 150,00 zł


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • wniesienie do 26 lipca 2019 r. wadium na konto ZGM w ING Banku Śląskim S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM).

W TYTULE WPŁATY WADIUM NALEŻY PODAĆ NW. INFORMACJE:

 • adres nieruchomości, której przetarg dotyczy,
 • imię i nazwisko osoby/osób licytujących (w przypadku gdy wpłaty dokonywana jest z konta innej osoby niż licytująca).

Do 26 lipca 2019 r. należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, znajdującego się przy pl. Inwalidów Wojennych 12, następujące dokumenty:

 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich;
 3. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, pesel, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji,
 • nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny:

 • przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
 • stawić się na 10 minut przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. SPÓŹNIENIE SIĘ NA PRZETARG SPOWODUJE WYKLUCZENIE Z LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: realizacją wniosku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów oraz stosownych uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 7. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez ZGM są dostępne w Biuletynie informacji publicznej ZGM.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Okres publikacji ogłoszenia : od 14-06-2019 00:00:00 do 01-08-2019 17:00:00


 liczba odsłon strony: 956 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP