Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPORT - Zasady naboru wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu na 2013 rok w dyscyplinach indywidualnych


Zarządzenie nr PM-3642/12
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2012 r.  
w sprawie: ogłoszenia zasad naboru wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu na 2013 rok w dyscyplinach indywidualnych.  

Działając na podstawie: Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591), Uchwały nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych (Dz.U. Województwa Śląskiego nr 98 z 12 maja 2011 r. poz. 1855),   zarządzam:
Określić zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Ogłosić nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu realizowane w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Wprowadzić wzór wniosku o dotację na wsparcie rozwoju sportu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Wprowadzić wzór skorygowanego kosztorysu realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Wprowadzić wzór sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału właściwego ds. sportu.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta właściwemu ds. sportu.
Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

UZASADNIENIE
Konieczność wydania zarządzenia wynika z § 6 ust. 2 uchwały Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych, zgodnie z którym Prezydent Miasta w drodze zarządzenia ogłasza zasady naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych.  

ZAŁĄCZNIKI:
załącznik nr 1 – zasady naboru wniosków
załącznik nr 2 – wniosek
załącznik nr 3 – kosztorys
załącznik nr 4 – sprawozdanie końcowe

Okres publikacji ogłoszenia : od 20-11-2012 00:00:00 do 31-12-2021 16:00:00


 liczba odsłon strony: 56 762 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP