Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPORT - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


ZARZĄDZENIE NR PM – 4852/2013
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r. poz. 594 t. j.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2j ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536)

zarządza się, co następuje:
 
§ 1.

Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 15 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2.
Przyznać dotację Klubowi Środowiskowemu Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej w wysokości 29 500,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) na wsparcie realizacji zadania pn. Organizacja turnieju siatkówki kobiet pn. „Gliwice Cup” z udziałem drużyn krajowych i zagranicznych zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia. Oferta stowarzyszenia była jedyną ofertą, która wpłynęła na konkurs.

§ 3.
Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

§ 4.
Treść zarządzenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę pełnił osobiście.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536) oraz jest konsekwencją ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej, która rozpatrzyła ofertę. Zgodnie z ustawą Prezydent Miasta przyznaje dotacje na realizację zadań publicznych miasta Gliwice.

Okres publikacji ogłoszenia : od 02-08-2013 12:00:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 52 281 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP