Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim 

wydruk do pliku pdf
Logo Jednostki Zarządzającej Regionalnego Systemu Innowacji     Flaga Unii Europejskiej     Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego   Logo Europejskiego Funduszu Socjalnego

Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim
Regionalny System Innowacji odnosi się do sposobu promowania poprzez firmy, instytucje i samorządy procesu innowacji w kontekście regionalnym. Współczesne przedsiębiorstwo, szczególnie innowacyjne, potrzebuje dla swojego rozwoju współpracy z otoczeniem. Istotną rolę mają tu do odegrania instytucje publiczne i prywatne oraz duże przedsiębiorstwa, władze lokalne i lokalne systemy wspierania badań, kształcenia i finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.  

Od lutego 2005 roku realizowany był projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim”. Projekt ten stanowił kontynuację projektu RIS-Silesia realizowanego w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej i był istotnym komponentem systemu wdrażania Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. W skład konsorcjum projektowego wchodziły instytucje zaangażowane w działalność innowacyjną, które zostały wytypowane przez: Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich, Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Śląskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorząd Gospodarczy oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.  
 
Na Regionalny System Innowacji składa się: współpraca i sposoby wymiany informacji i wiedzy (formalne i nieformalne) w istniejących strukturach i powstające ad hoc – pomiędzy przedsiębiorstwami, sektorem badań i rozwoju oraz instytucjami wspierającymi. Efektywne regionalne systemy innowacji próbują tworzyć związki pomiędzy tymi, którzy pozyskują i wykorzystują wiedzę i tymi, którzy ją tworzą i rozpowszechniają. Regionalna współpraca partnerska – lub sieci współpracy – mogą odgrywać konstruktywną rolę przy wspieraniu innowacji w MŚP.  

Cele projektu
  • Promowanie postanowień Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
  • Inicjowanie współpracy partnerskiej w regionie na rzecz rozwoju innowacji,
  • Identyfikowanie i promowanie nowych narzędzi wspierających rozwój innowacji, które umożliwią efektywne wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.  

Główne działania projektowe:
  • W ramach projektu organizowano konferencje, seminaria oraz warsztaty, podczas których zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, sposobów współpracy MŚP z sektorem B+R oraz wymiernych korzyści z nich wynikających.
  • Jednostka Zarządzająca, jako neutralny podmiot działający na terenie woj. śląskiego, aktywnie uczestniczyła w inicjowaniu nowych działań proinnowacyjnych skierowanych do wszystkich podmiotów województwa, poprzez opracowanie analizy możliwości rozwoju Regionalnego Systemu Innowacji oraz organizowanie indywidualnych spotkań i warsztatów.
  • W ciągu kolejnych miesięcy realizacji projektu zorganizowano w wytypowanych miastach w województwie śląskim lokalne seminaria, poruszające zagadnienia istotne dla miast w kreowaniu lokalnych sieci współpracy na rzecz rozwoju innowacji w MŚP.  

Wyniki projektu:
  • Stworzenie nowych form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami wsparcia, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami sektora badawczo-rozwojowego.
  • Nowe inicjatywy na rzecz innowacji, realizowane w latach 2007-2013.  
W wyniku efektywnego współdziałania instytucji regionalnych na rzecz konkurencyjnego rozwoju regionu nasze województwo jest poważnym partnerem na poziomie europejskim i globalnym w zakresie działalności gospodarczej, jak i naukowo-technologicznej.  

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.ris-silesia.org.pl  

Projekt jest dofinansowany  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


 liczba odsłon strony: 2 928 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP