Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne 

wydruk do pliku pdf
 Logo projektu AccesseGov

   
Program w ramach 6. PR Information Society Technologies (IST)
Cele strategiczne Cel Strategiczny 2.4.13 „Umocnienie integracji wysiłku badawczego ICT w rozszerzonej Europie”
Całkowity budżet (w euro) 2.279.243
Wkład finansowy Komisji (w euro) 1.983.000 

   W skład konsorcjum Access-eGov wchodzą:

Nazwa uczestnika Kraj
Politechnika Koszyce Słowacja
Uniwersytet Regensburg Niemcy
Uniwersytet Niemiecki w Kairze Egipt
Intersoft, a.s. Słowacja
EMAX S.A. Polska
Region samorządowy Koszyce Słowacja
towarzyszenie „Miasta w Internecie” Polska
e-ISOTIS Grecja
Gmina Michalovce Słowacja
Urząd Miasta Gliwice Polska
Rząd landu Schleswig-Holstein Niemcy    


Informacje ogólne
Projekt Access-eGov FP6-2004-27020 „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne” został wybrany do finansowania z ramienia Komisji Europejskiej w ramach Technologii Społeczeństwa Informacyjnego (IST) Szóstego Programu Ramowego. W projekcie poruszono strategiczne cele Dedykowanego Celu Strategicznego 2.4.13 „Umocnienie integracji wysiłku badawczego ICT w rozszerzonej Europie”. Łączna wartość budżetu projektu wynosi 2,3 mln euro, przy czym wartość wkładu Wspólnoty Europejskiej to 1,98 mln euro. Planowany czas trwania projektu to 36 miesięcy, poczynając od 1 stycznia 2006 r. a kończąc 31 grudnia 2008 r.  

Cele projektu
Celem projektu Access-eGov jest podnoszenie dostępności publicznych usług administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców poprzez wsparcie i promocję interoperacyjności zarówno na poziomie istniejących usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i dla „tradycyjnych” usług publicznych. W ramach Access-eGov, obywatele i przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do dwóch podstawowych typów usług. Przede wszystkim, w ramach Access-eGov określone zostaną – w zależności od potrzeb i kontekstu sytuacyjnego użytkownika (lokalizacja, itp.) - usługi tradycyjne i/lub usługi e-government (jeśli takie są dostępne) odpowiednie w danym przypadku, jaki wystąpi (lub dla danego obywatela) lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw).  

Po drugie, po określeniu stosownych usług, w ramach Access-eGov utworzony zostanie „scenariusz” w którego skład wchodzić będą podstawowe usługi administracji. W większości przypadków scenariusze takie będą miały prawdopodobnie charakter „hybrydowy” – tzn. łączyć będą w sobie poszczególne usługi tradycyjne i elektroniczne – które będą przyczyniały się do osiągnięcia celu, jaki się założyło (np. uzyskanie pozwolenia na budowę, zarejestrowanie nowej firmy, itp.). W ramach Access-eGov pomocą służył będzie również wirtualny osobisty asystent, prowadzący użytkownika przez cały scenariusz (przypominający o terminach, udzielający informacji pomocniczych, inicjujący e-usługi, itp.).  

Szczególna uwaga skupiona zostanie na kryteriach e-Inclusion (elektronicznej walki z alienacją społeczną) tak, aby zagwarantować, że dostęp do Access-eGov będą miały poszkodowane grupy użytkowników, dla których rozwiązanie takie może mieć znaczne korzyści. W tym względzie, swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie dostępności (do sieci) wniesie stowarzyszenie e-ISOTIS. W ramach Access-eGov świadczone będą również usługi dla administracji publicznej, tzn. dla usługodawców wszystkich poziomów: lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Dzięki temu, w świecie interoperacyjności e-government w sposób łatwy wprowadzić będzie można (nową) usługę elektroniczną e-government.  

Kluczowe zagadnienia
W sytuacjach „życia codziennego” obywatele i przedsiębiorstwa nie potrzebują jednostkowych (pojedynczych) usług administracyjnych, lecz częściej łączonych ze sobą (nieliniowych) związanych ze sobą usług jednostkowych. Ponadto, na usługi, dzięki którym można uzyskać zamierzony skutek, składają się usługi elektroniczne jak i tradycyjne (tzn. usługi administracyjne niedostępne jeszcze w formie elektronicznej), dlatego usługi te można zestawić razem w scenariuszu „hybrydowym”. Choć samo w sobie nie stanowi to problemu, to obywatele i przedsiębiorstwa z entuzjazmem przyjęliby rozwiązanie na zasadzie portalu, gdzie mogą uzyskać informacje na temat wszystkich usług administracyjnych dotyczących ich przypadku (czy to świadczonych na poziomie miasta, regionu, kraju czy całej Europy drogą elektroniczną lub nie). Co więcej, użytkownicy doceniliby jednoznaczne informacje na temat tego, co należy zrobić (i kiedy) w ramach każdej usługi administracyjnej scenariusza, aby zakończyć konkretną dotyczącą ich sprawę administracyjną. Oznacza to, że pojedyncze kroki (usługi), prowadzące do rozwiązania ich problemu administracyjnego, powinny być zaprezentowane w odpowiednim porządku, czy są to usługi elektroniczne czy tradycyjne wymagające fizycznych spotkań w urzędnikami.  

Projekt Access-eGov przewiduje rozwiązanie, w ramach którego informacje na temat wszystkich usług administracyjnych w systemie dostępne są w każdym „węźle dostępowym” Access-eGov, co z punktu widzenia użytkowników stanowi oczywistą zaletę. Z drugiej strony, aby ułatwić aktualizację świadczonych usług administracyjnych (co jest wymogiem krytycznym), informacje te przechowywane są w system dzielonym, w ramach którego delegowana jest odpowiedzialność za rejestrację nowej usługi elektronicznej a później za jej aktualizację dla usługodawców takich usług, tzn. instytucji administracji publicznej (AP) na różnych poziomach.  

Na tak czytelnym korzystaniu z usług eGov zyskają zarówno usługodawcy jak i ich klienci. Ułatwi to także dalszą międzynarodową i transgraniczną integrację różnych usług eGov. Funkcjonalność systemu Access-eGov zostanie zademonstrowana za pośrednictwem wielu różnych jednostek pilotażowych. Jednostka pilotażowa ze Słowacji zostanie wyznaczona i wprowadzona przez region samorządowy Koszyce oraz gminę Michalovce. Tutaj przedmiotem zainteresowania będzie planowanie przestrzenne i obsługa wniosku o pozwolenie na budowę. W ramach tego pilotażu podjęta zostanie próba uczynienia tego raczej skomplikowanego procesu bardziej przejrzystym, skutecznym i łatwiejszym do zrozumienia, dzięki czemu obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli oszczędzić czas (i w związku z tym także pieniądze). Polski projekt pilotażowy realizowany będzie w regionie śląskim we współpracy z „Miastami w Internecie” i Urzędem Miasta Gliwice. Tutaj uwaga skupi się na procesie rejestracji działalności gospodarczej.  

Rząd federalny Schleswig-Holstein w Niemczech przeprowadzi modernizację i próbę w terenie w oparciu o istniejąca dobrą praktykę, tak zwany “Zustaendigkeitsfinder” („Odnajdowanie jednostki odpowiedzialnej”), poprzez wprowadzenie warstwy semantycznej (zabezpieczenie interoperacyjności semantycznej między rządem krajowym a lokalnym). W wyniku tego, poprawi się jakość usług świadczonych obywatelom i przedsiębiorstwom szukającym usługi administracyjnej świadczonej przez jednostki krajowe i/lub lokalne i utrzymanie systemu będzie łatwiejsze i bardziej wydajne (aktualizacja informacji dotyczących tych usług).  

Ponadto, German University in Cairo, dzięki temu, że znajduje się w Egipcie, zorganizuje test stanowiący swego rodzaju wyzwanie – przykładowo weźmie w nim udział osoba z obywatelstwem egipskim poszukująca usług e-government świadczonych przez kraj UE lub chcąca uzyskać pozwolenie na prace w którymś z krajów UE. W ramach testu występować będą wszystkie zdarzenia zawarte w scenariuszu dla Europy plus dodatkowe wyzwania związane z językiem i różnicami kulturowymi.   

Strona internetowa projektu http://www.accessegov.org/  

Koordynator:
Dr Tomas Sabol
Tel.: (+421 55) 602 32 59
Fax: (+421 55) 602 32 58
Politechnika w Koszycach
Wydział Ekonomii
Letna 9, 042 00 Koszyce, SŁOWACJA
Tomas.Sabol@tuke.sk  


 liczba odsłon strony: 2 710 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP