Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach - Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności 

wydruk do pliku pdf
flaga UE„Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii”  

Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” jest największym zadaniem inwestycyjnym dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej, realizowanym w naszym mieście. Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego, dostosowanie gospodarki ściekowej Gliwic do standardów europejskich oraz poprawa stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a przez to poprawa czystości rzeki Odry.   

Wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu ISPA został zgłoszony przez Miasto Gliwice już w 1999r., natomiast ostateczna wersja wniosku tzw. Addendum została złożona w maju 2001r. Dotacja w wysokości 53% kosztów kwalifikowanych została przyznana Gliwicom przez Komisję Europejską w dniu 16.07.2001r. Memorandum Finansowe Komisja Europejska podpisała w dniu 7.09.2001r., a  Rząd Polski - 13.12.2001r.      
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. Fundusz ISPA zakończył swoje funkcjonowanie, a jego zobowiązania przejął Fundusz Spójności.

Całkowity koszt Projektu wg Memorandum wynosi  50 900 000,00 Euro, w tym dotacja z Funduszu Spójności wyniesie maksymalnie 27 000 000,00 Euro. Pozostała część zostanie sfinansowana z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz ze środków własnych.   

W celu realizacji Projektu Beneficjent dotacji - Miasto Gliwice,  podpisał Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w dniu 23.12.2002r., Instytucją Wdrażającą  Fundusz ISPA/Fundusz Spójności  z ramienia rządu.
W styczniu 2004r. Miasto Gliwice przekazało realizację Projektu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.       
W ślad za przekazaniem realizacji zadania do PWiK na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  został  powołany Henryk Błażusiak – Prezes PWiK. Stanowisko Zastępcy Pełnomocnika zostało powierzone V-ce Prezes PWiK – Iwonie Lukowicz –Fojt.  

Projekt składa się z trzynastu kontraktów na roboty budowlane dla poniższych dzielnic miasta: Brzezinka, Żerniki  (4 kontrakty), Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska ( 2 kontrakty), ul.Tarnogórska, ul.Kozielska, Stare Miasto oraz  trzech kontraktów na usługi, t.j. nadzór nad realizacją projektu czyli na Inżyniera Kontraktu oraz na Pomoc Techniczną, w ramach której wykonano dokumentacje przetargowe  dla pierwszych trzech  kontraktów na roboty.  

Projekt jest realizowany zgodnie z Warunkami  Kontraktu  na budowę  dla robót budowlanych i inżynieryjnych  projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC „Czerwona Książka”).  

Planowana długość prac kanalizacyjnych nie będzie większa niż:
- budowa kanalizacji sanitarnej- 112 km
- budowa kanalizacji deszczowej- 54 km
- renowacja kanalizacji ogółnospławnej - 8 km
Przewiduje się wykonanie również wykonanie 7 przepompowni ścieków.  

Wykonana kanalizacja sanitarna zostanie włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do użytku   w  2002r.    

Mapa - Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Gliwicach  


 liczba odsłon strony: 3 510 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP