Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Polityka, strategia, plan lub program - projekty 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru C/00004/2011

Numer :

C/00004/2011

Data sporządzenia

15-02-2011

Znak sprawy

PP-7322/1/2010

Zakres przedmiotowy

Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej

Lokalizacja

m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica”

Organ przedkładający

Prezydent Miasta Gliwice

Miejsce przechowywania

UM Gliwice, Wydz PP, pok. 511

Organ zatwierdzający

Prezydent Miasta Gliwice

Rodzaj

-

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania

w godzinach pracy Urzędu


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 846