Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw (FIN-URB-ACT) 

wydruk do pliku pdf
logo Fin-Urb-Act  logo programu URBACT  logo Europejskiego Funduszu ROzwoju Regionalnego


Program Operacyjny URBACT II jest jednym ze środków realizacji postanowień Strategii Lizbońskiej. Koncentruje się on wokół następujących osi priorytetów:
 1. Miasta, motory wzrostu i miejsc pracy
  1. Promocja przedsiębiorczości
  2. Poprawa innowacji i gospodarka oparta na wiedzy
  3. Zatrudnienie i kapitał ludzki
 2. Atrakcyjne i spójne miasta
  1. Zintegrowany rozwój terenów zdegradowanych i obszarów zagrożonych degradacją
  2. Integracja społeczna
  3. Sprawy środowiskowe
  4. Zarządzanie iplanowanie miejskie
 3. Pomoc techniczna – działania związane z administrowaniem programu.  

Program przewidziano do realizacji w latach 2007–2013. Utworzono w tym celu międzynarodowe sieci tematyczne i grupy robocze, których projekty uzyskały najwyższe noty Komitetu Monitorującego URBACT II. Uczestnikami przedsięwzięcia są miasta, regiony, uniwersytety i placówki naukowo-badawcze z 27 państw Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.  

Jednym z projektów realizowanych  w ramach sieci tematycznych jest projekt pod nazwą „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” (FIN-URB-ACT) z udziałem miasta Gliwice. Obok Gliwic uczestnikami projektu są miasta takie jak: Aachen (Niemcy) - lider, Galati (Rumunia), Maribor (Słowenia), Gijon (Hiszpania), Lipsk (Niemcy),  Edynburg (Wielka Brytania), Rzym (Włochy), Reims (Francja), Aveiro (Portugalia), Linz (Austria) a także Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Mieszkaniowego i Rozwoju Przestrzennego.  

Realizacja projektu została podzielona na dwie fazy:  
- fazę rozwojową (21.04.2008-22.10.2008)
- fazę wdrożeniową (22.10.2008 – 20.04.2011)  

Głównym celem projektu jest stworzenie, a następnie rozwój struktur wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez współpracę wszystkich istotnych partnerów publicznych i prywatnych. Działania w ramach projektu będą dotyczyły rozwijania modeli wsparcia dla sektora MŚP zarówno o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym.


 liczba odsłon strony: 2 559 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP