Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Komunikaty 

plik rss Komunikatywydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Ogłoszenie dotyczące XIV edycji konkursu na najlepszą dyplomową dotyczącą miasta Gliwice w 2019 r.


logo


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
XIV edycję konkursu na najlepszą dyplomową dotyczącą miasta Gliwice
w 2019 r.


REGULAMIN KONKURSU

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, m.in. licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie (zwane dalej „pracami”) dotyczące miasta Gliwice – obronione w latach 2016 – 2019 (nie składane do niniejszego konkursu w żadnej z poprzednich edycji).
 2. Prawo do zgłaszania prac mają władze uczelni lub wydziału (rektor, dziekani wydziałów, rady wydziałów) posiadające prawo do nadawania tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Prace mogą składać również ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówek badawczych.
 3. Prace należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz z wnioskiem, który winien zawierać:
 • imię i nazwisko autora, adres korespondencyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy i e-mail,
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy lub nadanie tytułu,
 • zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Gliwicach danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia na potrzeby konkursu na najlepszą pracę dyplomową Prezydenta Miasta Gliwice, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),
 • autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze wskazaniem na możliwości wykorzystania jej przez Miasto Gliwice do celów promocyjnych oraz z zobowiązaniem do zawarcia umowy upoważniającej Miasto Gliwice do nieodpłatnego korzystania z pracy do celów promocyjnych (tekst czcionką TIMES NEW ROMAN, ARIAL lub BOOKMAN w rozmiarze 12 na jednej stronie formatu A4, dopuszczalna liczba znaków nie może przekraczać 3000).
 1. Prace konkursowe należy składać do 28 października 2019 r. w zaklejonych kopertach opatrzonych jedynie napisem „KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DOTYCZĄCĄ MIASTA GLIWICE 2019” w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pokój nr 245.
 2. Do rozpatrzenia złożonych prac Prezydent Miasta Gliwice powoła komisję konkursową oraz – na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej – ekspertów niebędących członkami komisji.
 3. W skład komisji konkursowej wejdą:
 • trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Gliwice, w tym naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta w funkcji przewodniczącego komisji konkursowej, kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,
 • radny Rady Miasta Gliwice,
 • przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 1. Prezydent Miasta Gliwice ustali regulamin prac komisji konkursowej oraz ekspertów.
 2. W charakterze ekspertów mogą zostać powołani specjaliści określonych dziedzin spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 3. Kryteria oceniania prac i autorskich streszczeń (w skali 10-punktowej):
 • sposób prezentacji Gliwic lub osoby związanej z miastem, dający możliwość wykorzystania pracy w celach promocyjnych – do 6 punktów,
 • twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem związany z miastem Gliwice – do 2 punktów,
 • estetyka i przystępność pracy - do 2 punktów.
 1. Komisja konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta Gliwice kandydatów do nagród w konkursie do 29 listopada 2019 r. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmie Prezydent Miasta Gliwice.
 2. Ustala się następujący katalog nagród Prezydenta Miasta Gliwice w konkursie:
 • nagrody rzeczowe,
 • nagrody finansowe.
 1. Część nagrody finansowej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez organizatora konkursu, przed wydaniem zwycięzcy nagrody, jako zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).
 2. W przypadku przekazania nagród rzeczowych organizator konkursu udzieli nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która przeznaczona zostanie na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu przekazania nagrody.
 3. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi do 6 grudnia 2019 r.

Okres publikacji ogłoszenia : od 14-06-2019 00:00:00 do 06-12-2019 23:59:59


 liczba odsłon strony: 2 299 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP