Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Komunikaty 

plik rss Komunikatywydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU: Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji)... (PWiK)


logo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. 32/232-17-06, e-mail: przetargi@pwik.gliwice.pl, bok@pwik.gliwice.pl.
 2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni – ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach – nr 01 49 2019.
 3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni – ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach. Zamawiający nie zezwala na składowanie przedmiotu zamówienia na składowiskach odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 6 – Wzór umowy oraz nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części 1, 2:

Część 1: Odbiór, transport i przetwarzanie skratek (19 08 01) z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, SZO na terenie COŚ w Gliwicach oraz przepompowni ścieków.

Część 2: Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów z lagun (z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych – kod odpadu 20 03 06).

 1. Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 443 000 EURO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986).
 2. Termin realizacji: od 15 listopada 2019 r. do 15 listopada 2020 r. lub do dnia wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, w zależności od tego co nastąpi szybciej.
 3. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 4. Wadium:
 • dla części 1: 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
 • dla części 2: 3500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 1. Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do 10 października 2019 r. do godz. 11.00.
 2. Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: sala konferencyjna, parter w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, 10 października 2019 r., godz. 12.00.
 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 3 września 2019 r.

Uwagi:
Kontakt z zamawiającym następuje poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.


Okres publikacji ogłoszenia : od 09-09-2019 00:00:00 do 10-10-2019 11:00:00


 liczba odsłon strony: 184 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP